PU o zmianie Kodeksu Karnego
#1
Marszałku,
Wysoka Izbo.


W związku z (powolnym) wprowadzaniem w Bialenii systemu gospodarczego, chciałbym zaproponować nowelizację Kodeksu Karnego, która pozwoli Sądowi na orzekanie przepadku majątku. Kiedy już bialeny będą miały jakieś znaczenie (inne niż: kto ma więcej), będzie to moim zdaniem świetnym środkiem karnym dla przestępców. Poza tym, będzie też w jakiś sposób odstraszające. No i wreszcie - wyroki będą ciekawsze. Wink


Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY - KODEKSU KARNEGO
z dnia xx maja 2017 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy - Kodeksu Karnego z dn. 25 lipca 2016 r.

Artykuł 2.

Do art. 18 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy zmieniającej, dodaje się literę g:

Cytat:g) przepadek majątku.

Artykuł 3.

Do ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy zmieniającej, dodaje się artykuł 24a:

Cytat:
Artykuł 24a.

1. Przepadek majątku polega na pozbawieniu sprawcy części bądź całości majątku.

2. Przepadek majątku sprawcy może zostać orzeczony na rzecz:

a) Skarbu Państwa,

b) pokrzywdzonego,

c) dowolnej organizacji pozarządowej,

d) osoby, osób lub organizacji pozarządowych wskazanych przez pokrzywdzonego.

Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Z racji tego, ilu osobom majątek i tak w toku rozliczeń przepadnie, to popieram. Konfiskata majątku i tak w antycznych czasach była możliwa.

Debata na trzy doby, potencjalnie do skrócenia.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Jeszcze autopopraweczka, ale do przegłosowania osobnego, jeśli można prosić, bo dotyczy czegoś trochę innego.


Cytat:Artykuł 3a.

Do ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy zmieniającej, dodaje się artykuł 40a:

Cytat:Artykuł 40a.

1. Kto niekorzystnie i wbrew przepisom prawa lub umowy rozporządza nienależącym do siebie majątkiem, lub przywłaszcza nienależący do siebie majątek, podlega karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.

2. Kto świadomie doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym majątkiem, podlega karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.

Artykuł 3b.

Art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy zmieniającej, otrzymuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 42.

1. Za przestępstwa stypizowane w artykułach 34.37., sąd obligatoryjnie orzeka środek karny pozbawienia praw publicznych.

2. Za przestępstwa stypizowane w artykule 40a., sąd obligatoryjnie orzeka środek karny przepadku majątku sprawcy.

Jeśli chodzi o art. 42 ust. 1, to w tej formie istnieje to aktualnie, ja proponuję jedynie dopisanie ust. 2. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#4
Jeżeli nikt nie ma nic do dodania, to otworzę głosowanie jutro.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#5
Niniejszym otwieram głosowanie. Przedmiotem jest projekt właściwy z postu pierwszego i autopoprawka z postu trzeciego.

1. ZA.
2. ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
2x ZA
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#7
ZA ZA
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#8
2x ZA
Odpowiedz
#9
2x ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#10
Zamykam głosowanie.

Zarówno projekt właściwy, jak i autopoprawka otrzymały komplet głosów za, zatem projekt przechodzi w wersji ostatecznej.

Czekamy na decyzję konduktora.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#11
/-/ Bajtuś
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości