Wniosek o przywrócenie do służby
#1
Panie Marszałku!

Wnioskuję do Szanownego o przywrócenie mnie do służby w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Nie rozumiem, dlaczego zostałem tak potraktowany i odwołany bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Zgłaszam gotowość do dalszego służenia w bialeńskiej armii.

Z poważaniem,
/-/ Iwan Pietrow-Dostojewski
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#2
Po pierwsze - wniosek zawiera pewien błąd formalny ponieważ wnioskujący został przeniesiony w stan spoczynku, co na mocy ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej (art. 11  ust. 5) wymaga ponownej procedury powołania do służby, choć dopuszczalnym jest przyjęcie do tej służby ze stopniem nadanym na stałe) - czyli wniosek powinien dotyczyć "powołania do służby", a nie "przywrócenia do służby".

Dowództwo jednak nie chcąc nadmiernie wykorzystywać procedur biurokratycznych postanawia wniosek rozpatrzyć jako "wniosek o przyjęcie do służby".

W temacie stwierdzenia:

(08.08.2016, 22:34:32)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Nie rozumiem, dlaczego zostałem tak potraktowany i odwołany bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Dowódca SZ RB informuje, że zgodnie ze wspomnianą już ustawą o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej (w art. 9  ust. 3) - żołnierz może być zwolniony ze służby na własny wniosek lub na mocy własnej decyzji Dowódcy Sił Zbrojnych i nie jest wymagane przy tym żadne uzasadnienie. Dowódca wydając rozkazy może je uzasadnić, ale nie musi i nie jest do tego obowiązany.

Jednak ponieważ uzasadnienie zwolnienia ze służby wiąże się z uzasadnieniem wyników rozpatrzenia niniejszego wniosku to Dowódca Sił Zbrojnych wyjaśnia przyczyny zwolnienia ppor. w st. spocz. Iwana Pietrowa-Dostojewskiego ze służby wojskowej.

Przyczyny zwolnienia ze służby są dwie:

1. Nałożenie z przekroczeniem kompetencji moderatorskich przez Iwana Pietrow-Dostojewskego blokad na Dowódcę Marynarki Wojennej Tomasza Bagrata-Dostojewskiego dotyczących Forum RB, w tym co (dla tej sprawy najważniejsze) na działy Sił Zbrojnych RB - utrudniając tym samym działanie w SZ RB. Tłumaczenia, że "nie mogłem nałożyć blokady tylko na forum brodryjskie, to nałożyłem na całe" wyraźnie wskazuje, że Iwan Pietrow-Dostojewski przedkłada interesy innego państwa (w którym pełni funkcje przywódcze) i oraz jakieś spory polityczne w innym państwie ponad interes Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

W odczuciu Dowódcy Sił Zbrojnych jest to niedopuszczalne - żołnierz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a w szczególności oficer czy generał powinien mieć przede wszystkim na uwadze własne siły zbrojne i kraj któremu służy. Tym samym Iwan Pietrow-Dostojewski utracił zaufanie przełożonych oraz części kolegów-żołnierzy.

2. Iwan Pietrow-Dostojewski pełnił obowiązki Dowódcy Wojsk Lądowych w okresie od 26 marca 2016 (R-z D-cy SZ RB nr 01/P/2016) do 5 sierpnia 2016 (R-z D-cy SZ RB nr 16/P/2016) - w tym czasie napisał tylko jeden post w kierowanych przez siebie Wojskach Lądowych i to datowany 4 kwietnia 2016. Zresztą był to zdaje w ogóle jedyny post w dziale SZ RB napisany przez wymienionego od czasu wyznaczenia na stanowisko. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że w czasie od powołania na stanowisko do czasu zwolnienia występował również niesprzyjający większej aktywności okres urlopowo-wakacyjny to takie podejście do pełnienia obowiązków w armii jest zdaniem Dowódcy SZ RB niedopuszczalne. Można to zrozumieć jeszcze u żołnierzy w niskich stopniach (szeregowych), którzy nie mają konkretnych przydziałów (a często przy tym złożyli usprawiedliwienia odnośnie przeszkód realnych do działania) - ale raczej trudno to tolerować u żołnierzy w wysokich stopniach i zajmujących wysokie stanowiska służbowe.

Dowódca SZ RB uważa, że służba w naszej armii nie służy tylko po to by sobie w profilu umieścić naramiennik ze stopniem wojskowym. Jeżeli dana osoba, zajmująca wysokie stanowisko nie zamierza aktywnie uczestniczyć w działaniach SZ RB to Dowódca SZ RB nie widzi potrzeby utrzymywania jej w służbie i "nabijania" stanu liczebnego armii.

Jednocześnie Dowódca Sił Zbrojnych informuje, że zastosował stosunkowo łagodną formę zwolnienia ze służby, gdyż przepisy ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej (art. 13 ust. 6) pozwalały nawet na pozbawienie Iwana Pietrowa-Dostojewskiego stopnia wojskowego, gdyby Dówódca SZ RB uznał to za uzasadnione.

Jednak Dowódca SZ RB nie uznał tego za zasadne i wnioskujący został przeniesiony w stan spoczynku z zachowaniem stopnia oficerskiego (nie uznano za właściwe przyznawanie stopnia stałego niższego jak oficerski - w przypadku osoby, która posiadała generalski stopień funkcyjny), co w przyszłości ewentualnie pozwoli na lepszy start przy ponownym przyjęciu do służby wojskowej.

Na chwilę obecną Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej rozpatruje wniosek o przyjęcie do służby negatywnie - z powodów podanych powyżej, które były przyczyną zwolnienia z tej służby.

Jednocześnie informuje się wnioskującego, że decyzja nie musi być ostateczna i Dowódca SZ RB nie traktuje jej jako ostatecznej.

Dowódca Sił Zbrojnych RB będzie obserwował poczynania ppor. w st. spocz. Iwana Pietrowa-Dostojewskiego w Republice Bialeńskiej i jeśli dojdzie do przekonania, że ten przedkłada obecnie interesy Republiki Bialeńskiej ponad interesy innych państw to do sprawy będzie można powrócić (jeżeli wnioskujący dalej będzie zainteresowany służbą). W chwili obecnej minął zbyt krótki czas od zwolnienia ze służby (z powodów podanych powyżej) by Dowódca Sił Zbrojnych RB ponownie obdarzył wnioskującego zaufaniem jakie jest potrzebne do wojskowej współpracy.

Wg Dowódcy SZ RB nie jest wykluczone nawet wyznaczenie Iwana Pietrowa-Dostojewskiego w przyszłości na jakieś wysokie stanowisko w SZ RB. Tak więc dalsza droga nie jest zamknięta, ponieważ Dowódca Sił Zbrojnych uważa, że każdy ma prawo do popełnienia błędów i że każde błędy można z czasem naprawić odpowiednią postawą w przyszłości.

Dowódca Sił Zbrojnych proponuje jednocześnie by powrócić do sprawy za 2-3 tygodnie i ponownie ją rozpatrzyć, biorąc pod uwagę działania wnioskującego w Republice Bialeńskiej w tym okresie. Jednocześnie Iwan Pietrow-Dostojewski, jeżeli ma na to ochotę może wykorzystać ten czas dla przygotowania planu swoich działań w Siłach Zbrojnych RB - co niewątpliwe będzie miało wpływ na decyzję odnośnie jego przyszłej służby wojskowej.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Również proszę o przywrócenie mnie do służby czynnej.
Odpowiedz
#4
W związku z powrotem do Pałacu, powyższy wniosek wycofuję.
BTW, wojsko czeka reforma. Jeżeli przez tak długi czas nie mogę doprosić się o podjęcie jakichkolwiek działań w sprawie manewrów z Sarmacją, to obecne wojska należy uznać za skrajnie nieudolne. Ale spokojnie, i to naprawimy.
Odpowiedz
#5
Nikt się tym nie interesuje. Dzieło Ronona totalnie przepada.

Dobrze, że trzymam stare forum, gdzie są wszystkie załączniki. Jeśli będzie taka potrzeba, możliwa będzie ich natychmiastowe przywrócenie.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#6
W związku z opuszczeniem Pałacu (a przynajmniej prezydenckich gabinetów, bo w prezydenckiej sypialni wciąż bywam) ponownie składam wniosek o przywrócenie do służby, z nadzieję, że tym razem doczekam się jego rozpatrzenia.
Odpowiedz
#7
Składam wniosek o przywrócenie do służby.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#8
Z powodu braku Głowno Dowodzącego w Imieniu Brodrii przywracam was Ahmedzie do służby. Zaopiekuj się naszą Armią.
Odpowiedz
#9
Ale to jest armia bialeńska! O_O
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#10
Oj przepraszam korzystam z telefonu... Litery się rozmyły. Wybaczcie pomyłkę.
Odpowiedz
#11
@"AndrzejSwarzewski", mógłbyś, skoro już wszedłeś na forum?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
Ehhh......Szacun da dowódcy.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#13
Może ja mogę jako żona?
Odpowiedz
#14
Niestety, tylko Naczelny Dowódca.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#15
Już teraz mogę powiedzieć, że wniosek osobiście powinien być odrzucony.
Odpowiedz
#16
Z jakiego powodu ? Na szczęście , Ty Saszo, nie decydujesz .
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#17
Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Przywracam.
/-/ Swarzewski Andrzej
Odpowiedz
#18
Dziękuję Andrzeju.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości