Projekt ustawy o zmianie ustawy o strukturach informatycznych
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia XX maja/czerwca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa służy modyfikacji ustawy o strukturach informatycznych Republiki Bialeńskiej z dnia 25 lutego 2017 r.

Artykuł 2.

Lit. c) ust. 2 art. 4 wymienionej ustawy zmienia treść na następującą:
Cytat:c) zachodzą inne, uzasadnione okoliczności.

Artykuł 3.

Ust. 5 art. 4 wymienionej ustawy zmienia treść na następującą:
Cytat:5. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 168 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 4.

Wykreśla się z wymienionej ustawy ust. 1 art. 5.

Artykuł 5.

Art. 7 wymienionej ustawy zmienia treść na następującą:

Cytat:Artykuł 7. [Członkowie Krajowej Rady Informatycznej]

Członkami Krajowej Rady Informatycznej są:

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej,

2. Minister właściwy ds. informatycznych,

3. Administrator główny, będący jednocześnie właścicielem serwisu,

4. Administratorzy forum, wybrani przez administratora głównego,

5. Administratorzy stron w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej, wybrani przez administratora głównego,

6. Administratorzy stron promocyjnych, utrzymywanych poza systemami informatycznymi Republiki Bialeńskiej,

7. Administratorzy serwera, wybrani przez administratora głównego,

8. Moderatorzy globalni, wybrani przez administratora głównego lub administratorów forum,

9. Właściciel bialeńskiego kanału IRC,

10. Operatorzy bialeńskiego kanału IRC.

Artykuł 6.

Ust. 1 art. 9 wymienionej ustawy zmienia treść na następującą:
Cytat:1. Administratorzy forum posiadają uprawnienia do zarządzania oraz zmieniania konfiguracji forum, jednak w takim stopniu, aby nie wpłynąć na jego funkcjonowanie.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia.

Izbo o Odpowiednim Wzroście,

Oto ostatni projekt, którym obiecałem w programie wyborczym się zająć podczas tej kadencji (co bynajmniej nie oznacza, że jest to ostatni, nad którym przysiądę). Zawiera on serię zmian, głównie liberalizujących, choć jeden fragment stanowi potencjalnie większe obostrzenie (głównie zaś ma na celu nadanie trochę większej rangi nieco zapomnianym już elementom naszej sfery informatycznej), a jeden stanowi odstawienie do lamusa przepisów, którym braknie możliwości egzekwowania z uwagi na brak stosownych, odrębnych aktów prawnych w tym zakresie (i braku głębszego sensu ich uchwalania w obecnych warunkach).

Debatę wyznaczam na trzy doby.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#2
Ustawa jest niezgodna z ZTP, ponieważ w ustawach według ZTP są kolejno: artykuły, ustępy, punkt, litery (lub podpunkty), a nie artykuły, punkty, etc.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#3
Dobra, dobra. Już zmieniam.
Zresztą, to ustawa, którą modyfikuje, jest w takim razie niezgodna.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#4
Oj tam. Ja tylko czepiam się.
Ale widzę dopiero teraz, że inne Twoje ustawy też mają ten problem z punktem.

I też nie p. c), a lit. c) xD
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#5
Weź się zdecyduj...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
Przy liczbie jest punkt, a przy literze litera.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#7
Tak było na wstępie... Kwadratury koła to ja nie rozwiążę, kiedy w bazie źle, to i na poligonie źle.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#8
To popraw to w art. 2, na lit. c), ust. 2, art. 4 i będzie już poprawnie. Big Grin

Odsyłam do przepisów:

Cytat:Artykuł 8. [Systematyka przepisów w aktach prawnych]

1. Podstawową jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł.
2. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł.
3. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy.
4. Podział artykułu na ustępy wprowadza się także w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny artykuł.
5. W obrębie artykułu (ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów.
6. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowadzając litery.
7. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu.
8. Punkt oznacza się cyfrą arabską, z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu albo ustępu.
9. Litery oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z nawiasem z prawej strony z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu.
10. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką.

A co do meritum debaty - nie mam zastrzeżeń.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#9
Przed spaniem poprzekreślam.

Trochę mnie jednak dziwi, że jest zero zastrzeżeń od prezydencjalistów...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#10
(26.05.2017, 20:15:02)Maciej Kamiński napisał(a): Trochę mnie jednak dziwi, że jest zero zastrzeżeń od prezydencjalistów...

O ile nikt nie chce gmerać przy art. 6 ust. 3, to sprzeciwu być nie powinno. A przynajmniej z mojej strony.

Chociaż co do samej ustawy mam ambiwalentny stosunek. Po co zwiększać liczbę członków KRI, po co zmieniać brzmienie przepisów, które w sumie nie są złe...? Taka trochę nowelka na siłę chyba.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#11
Cytat:Po co zwiększać liczbę członków KRI, po co zmieniać brzmienie przepisów, które w sumie nie są złe...?
Po kolei:
Zmiana nr 1 ułatwia znacząco życie obywatelom, Prezydentowi i KRI równocześnie, a przy tym w zasadzie zatwierdza stan faktyczny, no bo, bądźmy szczerzy - kto sprawdzał, czy okoliczności wyczerpują jakieś mityczne inne przepisy, jeżeli tylko nie dokonywano zmiany nazwiska na jakieś już istniejące?
Zmiana numer 2 ułatwia życie administratorom, bowiem, pamiętajmy, aktualizacja dotyczy nie tylko wpisania innych literek w nazwie profilu, ale też poprzestawiania nazw w masie dokumentów dookoła (szczególnie mam tu na myśli stronę główną).
Zmiana numer 3 stanowi przywrócenie dawnej, bardzo szerokiej w teorii KRI, a poza tym, w sumie to stanowi zaostrzenie rygoru - pamiętajmy, że wszystkie te osoby mają obowiązek słuchać poleceń konduktora.
Zmiana numer 4 usuwa dość niepraktyczny obowiązek, który średnio w sumie i tak był przestrzegany. W celu uzasadnienia, wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie - czy mój wczorajszy post w KRI, w temacie o sprawach forum, był na pewno konieczny?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
Okej, dzięki za wyjaśnienie. Skoro nowelizacja rzeczywiście ułatwi pracę, to zagłosuję ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#13
A, widzę, że pominąłem w wyjaśnieniach:
Skreślenie, które wprowadzam, ma za zadanie usunąć istniejące jedynie w tej ustawie pojęcie "głowy rodu", którego założeń, jak opowiadałem to na początku, wskutek braku osobnych, wykonawczych przepisów nie sposób egzekwować, a nie jest nam wybitnie potrzebne, skoro nazwiska i tak chroni następny ustęp.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#14
Nie mam nic przeciwko wprowadzeniu takiej ustawy, zawsze popierałem odpowiednio silną pozycję KRI i Macieja. Smile
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#15
Skracam debatę, przechodzimy do głosowania. Przedmiotem jest projekt właściwy.

Głosuję ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#16
ZA
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#17
Wstrzymuję się
Odpowiedz
#18
Wstrzymuję się
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#19
ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#20
Zamykam głosowanie. Trzy głosy za, dwa wstrzymujące. Projekt przeszedł.

O konduktorski podpis lub weto prosimy.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości