Wniosek o udzielenie dofinansowania
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FexmkNWh.png]
Wolnograd, dn. 13 sierpnia 2017 r.

Ekscelencjo Prezydencie,


Zwracam się z wnioskiem o udzielenie Uniwersytetowi Bialeńskiemu dofinansowania w wysokości 300 BLN na realizację celów ustalonych przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego.


UZASADNIENIE


Senat Uniwersytetu Bialeńskiego w stosownej uchwale przyjętej jednogłośnie 13 sierpnia br. powołał do życia konto bankowe Uniwersytetu oraz nakreślił, na jakie cele przeznaczone mają być środki na nim zgromadzone (nagradzanie wybitnych studentów, zaangażowanych pracowników naukowych, zasłużonych osób trzecich, wypłacanie nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię...). Cele te w niedługim czasie mogą stać się również celami statutowymi w związku ze zgłoszonym w dniu dzisiejszym projektem zmiany Statutu. 

Uniwersytet Bialeński nie posiada własnych środków pieniężnych ani sponsorów. Ustawa o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 29 maja 2017 r. z późniejszą zmianą w art. 7 upoważnia Prezydenta Republiki Bialeńskiej do udzielania dofinansowań. Uczelnia jest szkołą państwową, co w moim przekonaniu uprawnia ją do uzyskania dofinansowania ze strony Republiki Bialeńskiej. Kwota 300 BLN jest według mnie wystarczająca na pokrycie w przyszłości wydatków związanych z celami uchwalonymi przez Senat oraz nie uszczupli zanadto środków Skarbu Państwa. W związku z powyższym, proszę jak we wstępie.

Z wyrazami szacunku,
(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
Skarbnik Uniwersytetu Bialeńskiego
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Magnificencjo,

jako Prezydent Republiki i pracownik akademii z chęcią przyczynię się do przyznania uczelni dofinansowania. Temat poruszę na obradach WKNF i będę popierał rozwiązanie zaproponowane przez Ojca Rektora.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#3
Prezydencie @"Ametyst Faradobus"?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#4
Byłem przekonany, że już to zrobiłem. Proszę, aby mój przedstawiciel @"Gaudius van der Cathair" przedstawił sprawę Komisji z uwzględnieniem mojego pełnego poparcia.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości