PU o orderach i odznaczeniach RB
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ORDERACH I ODZNACZENIACH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ


z dnia xx xx 2017 roku


Artykuł 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z nadawaniem orderów i odznaczeń cywilnych oraz wojskowych.

Artykuł 2.
1. O ile ustawa nie stanowi inaczej ordery i odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej, zaś ordery i odznaczenia wojskowe nadaje Dowódca Sił Zbrojnych. Zarówno Prezydent Republiki Bialeńskiej, jak i Dowódca Sił Zbrojnych nadają ordery i odznaczenia na wniosek Parlamentu lub z własnej inicjatywy.
2. W sytuacjach wyjątkowych ordery i odznaczenia wojskowe nadaje także Prezydent Republiki Bialeńskiej, który w szczególności nadaje je Dowódcy Sił Zbrojnych. 
3. W sytuacjach wyjątkowych ordery i odznaczenia nadaje także Parlament, w szczególności w przypadku nadawania ich urzędującemu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.
4. Ordery i odznaczenia otrzymać mogą zarówno obywatele Republiki Bialeńskiej, jak i cudzoziemcy oraz kolektywy.

Artykuł 3.
1. Najwyższym orderem cywilnym w Republice Bialeńskiej jest Order Budowniczych Bialenii.
2. Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.
3. Order nadaje się w Rocznicę Powstania Republiki Bialeńskiej 15 listopada, Święto Pracy 1 maja oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
4. Order posiada pięć klas: Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym, Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski, Krzyż Oficerski oraz Krzyż Kawalerski. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 4.
1. Drugim pod względem ważności orderem cywilnym w Republice Bialeńskiej jest Order Patrona Republiki Bialeńskiej.
2. Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla krzewienia idei republikanizmu, rządów ludu oraz społecznych idei Muammara Kaddafiego.
3. Order nadaje się w Święto Ludu i Patrona 1 września oraz w Święto Powstania Marcowego 21 marca.
4. Order posiada trzy klasy: Zieloną Wstęgę, Komandorię i Odznakę. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 5.
1. Trzecim pod względem ważności orderem cywilnym w Republice Bialeńskiej jest Order Powstania Marcowego.
2. Order nadaje się bohaterom oraz sojusznikom Powstania Marcowego, a także osobom propagującym jego idee.
3. Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca.
4. Order posiada trzy klasy: Krzyż Wielki, Krzyż Złoty i Krzyż Srebrny. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 6.
1. Szczególnym rodzajem orderu cywilnego jest Order Tytułu Bohatera, z którego posiadaniem wiąże się posiadanie tytułu honorowego.
2. Order posiada cztery odmiany:
- Order Tytułu Bohatera Bialenii (tytuł honorowy Bohatera Bialenii),
- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego (tytuł honorowy Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego),
- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego (tytuł honorowy Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego),
- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego (tytuł honorowy Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego ).
3. Władze Republiki Bialeńskiej nadają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Bialenii i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego, natomiast nie nadają, a jedynie uznają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.
4. Order Tytułu Bohatera Bialenii nadawany jest fakultatywnie w Święto Władz Konstytucyjnych. Order nadaje się jednej osobie za każdy rok począwszy od 2010, także z mocą wsteczną. Prezydent Republiki Bialeńskiej przed nadaniem orderu musi przedstawić uzasadnienie, pod rygorem nieważności nadania.
5. Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego nadawany jest fakultatywnie w Święto Powstania Marcowego. Nadany może zostać tylko działaczom Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej vel Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów.
6. Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r., według treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Artykuł 7.
1. Bialeński Krzyż Zasługi jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom zasłużonym dla budowy Republiki Bialeńskiej.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Krzyż Złoty, Krzyż Srebrny i Krzyż Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 8.
1. Medal "Zasłużony dla Policji" jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom zasłużonym dla Policji Krajowej.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.
4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, w przypadku Medalu Srebrnego i Medalu Brązowego, minister właściwy ds. konkursów.

Artykuł 9.
1. Medal "Zasłużony dla Sportu" jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom zasłużonym dla sportu i wychowania fizycznego.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.
4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, w przypadku Medalu Srebrnego i Medalu Brązowego, minister właściwy ds. kultury i sportu.

Artykuł 10.
1. Medal "Zasłużony dla Nauki i Kultury" jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom zasłużonym dla rozwoju bialeńskiej kultury i nauki.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.
4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, w przypadku Medalu Srebrnego i Medalu Brązowego, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 11.
1. Medal "Zasłużony dla Polityki Zagranicznej" jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom zasłużonym na polu dyplomacji.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.
4. 4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, w przypadku Medalu Srebrnego i Medalu Brązowego, minister właściwy ds. zagranicznych.

Artykuł 12.
1. Medal "Zasłużony dla Rozwoju Regionów" jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom zasłużonym dla rozwoju regionalnego.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 13.
1. Medal Konkursowicza jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom odnoszącym sukcesy w konkursach i plebiscytach.
2. Odznaczenie nadaje się w skutek osiągnięcia minimalnej liczby wygranych w konkursach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty (nadawany za co najmniej siedem zwycięstw w konkursach), Medal Srebrny (nadawany za co najmniej trzy zwycięstwa w konkursach) i Medal Brązowy (nadawany za co najmniej jedno zwycięstwo w konkursie).
4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, w przypadku Medalu Srebrnego i Medalu Brązowego, minister właściwy ds. konkursów.

Artykuł 14.
1. Medal św. Izydora jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom osobom charakteryzującym się wyjątkową aktywnością oraz piszącym rzeczowe, wnoszące wiele do tematu posty na forum Republiki Bialeńskiej.
2. Odznaczenie nadaje się w skutek osiągnięcia minimalnej liczby wygranych w konkursach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy.
4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu.

Artykuł 15.
1. Medal "Za Aktywność" jest odznaczeniem cywilnym nadawanym osobom, które posiadają na forum bialeńskim szczególnie wysoką liczbę napisanych postów.
2. Odznaczenie nadaje się w skutek osiągnięcia minimalnej liczby napisanych postów.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty (nadawany za co najmniej piętnaście tysięcy postów), Medal Srebrny (nadawany za co najmniej dziesięć tysięcy postów) i Medal Brązowy (nadawany za co najmniej pięć tysięcy potów).
4. Odznaczenie nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, w przypadku Medalu Srebrnego i Medalu Brązowego, minister właściwy ds. wewnętrznych.

Artykuł 16.
1. Najwyższym orderem wojskowym w Republice Bialeńskiej jest Order Niepodległości.
2. Order nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny oraz dla obronności kraju.
3. Order nadaje się w Święto Powstania Marcowego 21 marca, w Święto Władzy Konstytucyjnych 17 grudnia oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
4. Order posiada pięć klas: Krzyż Wielki z Mieczami, Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski, Krzyż Oficerski oraz Krzyż Kawalerski. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 17.
1. Medal Sił Zbrojnych jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny oraz dla obronności kraju.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada trzy klasy: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Każdą z klas jedna osoba otrzymać może jednokrotnie.

Artykuł 18.
1. Medal Lotniczy jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada jedną klasę. Może zostać nadane wielokrotnie.

Artykuł 19.
1. Medal Marynarki Wojennej jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w czasie pokoju i wojny.
2. Odznaczenie nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada jedną klasę. Może zostać nadane wielokrotnie.

Artykuł 20.
1. Krzyż Walecznych jest odznaczeniem wojskowym nadawanym żołnierzom szczególnie zasłużonym dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w czasie wojny i działań zbrojnych.
2. Odznaczenie nadaje się w szczególnych okolicznościach.
3. Odznaczenie posiada jedną klasę. Może zostać nadane wielokrotnie.

Artykuł 21.
1. Wygląd baretek odznaczeń cywilnych ustala Prezydent Republiki Bialeńskiej. Wygląd baretek odznaczeń wojskowych ustala Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci ważność Ustawa o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r. z poprawką z dnia 19 września 2016r. wraz ze zmianą z dnia 29 listopada 2016 r.
3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Wysokie Zgromadzenie,

korzystając z nadanych mi uprawnień pozwalam sobie przedstawić Izbie projekt nowego prawa regulującego kwestie związane z orderami i odznaczeniami państwowymi. Już w nazwie nowej ustawie widać pewną zmianę. Czytając wielokrotnie obecnie obowiązującą ustawę odniosłem wrażenie, że mylimy pojęcie orderu i odznaczenia uznając, że order jest rodzajem tego drugiego. Mój projekt proponuje naprawę tego błędu.

Drugą z najistotniejszym zmian jest poszerzenie liczby klas w przypadku Orderu Budowniczych Bialenii (de iure jest ich aktualnie 3), a także umożliwienie jednej osobie posiadanie kilku klas z tym, że jedna osoba będzie mogła posiadać po jednym orderze w danej klasie. Moim zdaniem jest to wskazane. Jedna osoba może najpierw dokonać wielkiego czynu, za który będziemy chcieli odznaczyć ją od razu np. Krzyżem Wielkim z Wieńcem Laurowym Orderu Budowniczych Bialenii. Później zasłuży na order drugi raz, ale już za nieco mniejsze zasługi. W takiej sytuacji właściwie nie wiadomo, jak takiego człowieka nagrodzić. Proponowane przeze mnie rozwiązanie jest odpowiedzią na ten problem. Nowością jest też nadawanie orderów i odznaczeń kolektywom. Dodatkowo proponuję, by niektóre medale mogli nadawać także ministrowie oraz rektor (Medal "Zasłużony Dla Nauki"), z tym że medale złote będzie mógł nadal przyznawać tylko Prezydent, co pozwoli na zachowanie prestiżu odznaczenia.


Dodatkowo nowa ustawa jest, w mojej opinii, dużo bardziej przejrzysta. Ponadto ustalenie wyglądu baretek proponuję pozostawić Prezydentowi oraz Dowódcy, aby w przypadku zmian nie trzeba było nowelizować ustawy tylko rozwiązać sprawę rozporządzeniem/
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#2
Przyjmuję projekt i ogłaszam 3-dniową debatę. Swoje uwagi przedstawię późniejszym wieczorem.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#3
Zacznijmy od tego, że zgubiłeś załącznik.

Moja argumentacja: sygnatura Saszy była śmieszna. Amen. Jestem przeciw tej myśli, bez względu na potencjalną pożyteczność. Prościej byłoby po prostu do bólu dokładać kolejnych klas.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
Dzięki. Dorzucam załącznik:


Cytat:ZAŁĄCZNIK NR 1

"Tytuł Bohatera Dżahamirija nadaje się :
Powstańcom Marcowym :
Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu
Andrzejowi Swarzewskiemu
Akrypie Jasińskiemu
Piterowi Jasińskiemu
Bohaterom Narodu Teutońskiemu :
Cesarzowi Jakobowi
Królowi Michaelowi von Lichtenstein
Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi
Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu
Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon
Bohaterom Narodu Sarmackiego :
Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi
Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi
Diukowi Łukaszowi Nowickiemu"

(-) Jan de Kaniewski, Przewodniczący Powszechnego Zgromadzenia Dżamahiriji

A co do sygnatury Saszy to nie sygnatura była śmieszna, tylko sama Sasza. Poza tym większość jej orderów to ordery brodryjskie, co do nadawania których nie mamy nic do gadania. Jeżeli będziemy prowadzić rozsądną politykę orderową to nie ma ryzyka, że odznaczenia się zdewaluują.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#5
Nie, zwyczajnie to samo obok siebie trzy do pięciu razy, tylko z innym kolorem na obrzeżach, wygląda śmiesznie.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#6
Realni wojskowi jakoś sobie z tym radzą. Moim zdaniem nadal nie ma sensu przyjmować, że z otrzymaniem wyższej klasy traci się niższą.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#7
Realni uginający się od orderów wojskowi z najwyższej półki to kpina z gatunku ludzkiego tak czy siak, ergo powyższy argument jest żaden.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#8
Poza tym zawsze można wprowadzić zasadę, że w przypadku posiadania powyżej 9 odznaczeń nosi się tylko jedną klasę.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#9
Ja też jestem przeciwnikiem noszenia kilku klas jednego odznaczeń, ta sama argumentacja, co Maciejowa.

Poza tym nie wydaje mi się, żeby dobrym pomysłem było wprowadzenie kilku podmiotów władnych do nadawania odznaczeń i scedowanie tego uprawnienia również na ministrów. Zawsze to Prezydent się tym zajmował i uważam, że powinno tak zostać.

W kwestii UB - zamiast udzielać nam prawa nadawania odznaczenia już istniejącego, byłbym wdzięczny, gdyby jakiś malutki przepis uprawniał Senat UB do przyjęcia uchwały wprowadzającej własne odznaczenie i ustalającej sposób jego nadawania.

W wolnej chwili złożę popraweczki.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#10
Podobnie jak moi Szanowni Przedmówcy, ja także jestem przeciwnikiem tych rozwiązań, które Pan Prezydent zaproponował i zawarł w projekcie. Rzeczywiście, nie mam wątpliwości, że posiadanie różnych klas tego samego odznaczenia/orderu jest niezbyt logiczne, zrozumiałe i estetyczne. Poza tym, tak jak zaznaczył @"Taddeo Lorenzo de Medici y Zep" , szczegółowe rozdzielanie uprawnień nadawania odznaczeń i tworzenia elementów polityki orderowej państwa, nie może się powieść. Wiadomo, że mogą nastąpić tarcia między organami Republiki w kwestii nadań, nieporozumienia związane z niuansami projektu (gdyby został zaakceptowany przez Parlament). Moja ostatnia uwaga dotyczy pkt 2 art. 4 projektu, a konkretnie jego ostatnich słów: "społecznych idei Muammara Kaddafiego". Tradycja Bialenii tradycją, ale zawieranie w aktach prawnych danych osobowych osób ze świata realnego to nie tyle kultywowanie tejże tradycji, odwoływanie się do początków istnienia państwa i naśladownictwo rzeczywistości (wpisane w pojęcie mikronacji), co po prostu błąd i przesada.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#11
W takim razie proponuję Panom złożyć stosowne poprawki. Jeżeli większość z Was jest przeciwnikami nadawania kilku klas to nie będę się upierał. Co do nadawania odznaczeń przez ministrów to chodziło mi głównie o to, że są pewne medale otrzymywane automatycznie np. z racji osiągnięcia odpowiedniej liczby postów i to minister mógłby, oprócz prezydenta, dbać o to, żeby zasłużony taki medal otrzymał. Tu też jednak nie będę zatwardziałym zwolennikiem.

(30.08.2017, 19:49:15)Taddeo Lorenzo de Medici y Zep napisał(a): W kwestii UB - zamiast udzielać nam prawa nadawania odznaczenia już istniejącego, byłbym wdzięczny, gdyby jakiś malutki przepis uprawniał Senat UB do przyjęcia uchwały wprowadzającej własne odznaczenie i ustalającej sposób jego nadawania.

A czy teraz cokolwiek tego zabrania? Nie wiem, czy Uniwersytet potrzebuje zgody państwa na ustanowienie takiego odznaczenia, chociaż moim zdaniem wystarczy wykorzystać doktoraty honoris causa. Inna sprawa, jeżeli takie odznaczenie ma posiadać status państwowego.

(30.08.2017, 20:11:49)Frederick Hufflepuff napisał(a): Moja ostatnia uwaga dotyczy pkt 2 art. 4 projektu, a konkretnie jego ostatnich słów: "społecznych idei Muammara Kaddafiego". Tradycja Bialenii tradycją, ale zawieranie w aktach prawnych danych osobowych osób ze świata realnego to nie tyle kultywowanie tejże tradycji, odwoływanie się do początków istnienia państwa i naśladownictwo rzeczywistości (wpisane w pojęcie mikronacji), co po prostu błąd i przesada.

Order Patrona istnieje dzisiaj i nie widzę powodów, aby go likwidować. 1 września obchodzić będziemy święto Patrona. Osoba Pułkownika Kaddafiego jest od początku związana z państwem bialeńskim i mi osobiście się to podoba. Mamy zieloną flagę, dawniej byliśmy Dżamahiriją, a po tych czasach został nam też orzeł. Rotryści odwołują się do realnego kultu stworzonego przez realnego Jezusa z Nazaretu i nikomu, w tym mnie, to nie przeszkadza. Do tego mógłbym dorzucić Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Skarland, kilka Francji, Niderlandy, Austro-Węgry, Zongyę. Nie da się całkowicie oddzielić rzeczywistości i kultury realnej od mikronacyjnej, bo ta druga jest pochodną pierwszej.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#12
(30.08.2017, 20:28:48)Ametyst Faradobus napisał(a): A czy teraz cokolwiek tego zabrania? Nie wiem, czy Uniwersytet potrzebuje zgody państwa na ustanowienie takiego odznaczenia, chociaż moim zdaniem wystarczy wykorzystać doktoraty honoris causa. Inna sprawa, jeżeli takie odznaczenie ma posiadać status państwowego.

Nie, teraz nic nie zabrania. Ale też nic nie upoważnia. Przy okazji zmiany ustawy można zatem jakimś przepisem upoważnić, żeby nie było w przyszłości wątpliwości. No i odebrać Rektorowi prawo nadawania odznaczenia za naukę i kulturę, co proponujesz w projekcie.

Co do Doktora Honoris Causa - on dotyczy osób zasłużonych w kwestiach nauki. A nie tylko ich uczelnia chciałaby nagradzać.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#13
Jak dla mnie co nie jest zabronione to jest legalne, ale jak wolisz. Tyle, że to stworzy precedens i wtedy wszystkie instytucje chcąc utworzyć własne odznaczenie będą musiały ubiegać się o takie upoważnienie.

A co do doktoratu to może warto rozszerzyć krąg potencjalnych laureatów?
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#14
(30.08.2017, 20:47:57)Ametyst Faradobus napisał(a): A co do doktoratu to może warto rozszerzyć krąg potencjalnych laureatów?

Doktorat to doktorat. Świadczy o wiedzy i zasługach na polu naukowym. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tego rozszerzać.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#15
Ten wątek od razu się przykry zrobił, kiedy pojawiły się zastrzeżenia co do osoby Patrona.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#16
Niech imię Jego będzie błogosławione.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#17
Poprawki:

1. Ordery z tej ustawy nadaje tylko Prezydent, żaden Minister, Rektor czy ktokolwiek inny. Pozostawiamy możliwość wnioskowania o order.

2. Zgodnie z argumentacją Macieja, uniemożliwienie nadawania orderu w kilku klasach. Jedna klasa wyklucza niższe.

Głosujemy. Przepraszam za opieszałość, termin na debatę minął już dawno, a ja nadrabiam wszystko dziś.

3x ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#18
PRZECIW ustawie, ZA jedną i drugą poprawką.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#19
PRZECIW ustawie, ZA obiema poprawkami.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#20
Ustawa - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka 1 - PRZECIW
Poprawka 2 - ZA
[Obrazek: XKCp683.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości