Pozew: H. von Thorn vs. T. von Lisendorff
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POZEW
Wolnograd, 7 listopada 2017 r.

Dane powoda: Hewret von Thorn

Dane pozwanego: Tomasz Cyryl Dostojewski / obecnie Thomas von Lisendorff

Powództwo:

Pozwany w dniu 7 listopada 2017 r. pod prowadzoną przez niego i zakończoną już kampanią wyborczą obraził powoda następującym sformułowaniem (cytat dosłowny):

Cytat:O jakiś cieć odblokował wątek żeby sobie popłakać i dalej pier....lić swoje .

Pierwotnie treść posta była krótsza i głosiła "O jakiś cieć odblokował wątek", co już na samym początku stało się dla Powoda obraźliwe. Dopiero po krótkim czasie Pozwany dopisał następną część, która jasno i wyraźnie narusza dobra osobiste Powoda (art, 6, ust, 1 KC).
Określenie "cieć" według słownika języka polskiego posiada wyrażenie nacechowane pejoratywne, w powszechnym użyciu wyrażenie te jest uznawane za obraźliwe i pogardliwe.

Chwilę wcześniej Pozwany w stosunku do Powoda na Krzykopudełku użył cenzurowanej formy "Spierr...", co jednoznacznie wskazuje na obraźliwe określenie "spierdalaj".

Strona powodowa wnosi o publiczne przeprosiny Hewreta von Thorna przez Pozwanego, Tomasza Cyryla Dostojewskiego, w osobnym wątku na Placu Zielonym oraz o usunięcie wskazanych w pozwie sformułowań, które naruszają publicznie dobra osobiste Powoda.  

Do niniejszego wniosku o pozew załącza się 6 załączników, które stanowią dowód na winę Pozwanego.

/-/ Hewret von Thorn

Załączniki:
1) https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thre...l#pid81004
2) [ATTACHMENT NOT FOUND]
3) [ATTACHMENT NOT FOUND]
4) [ATTACHMENT NOT FOUND]
5) [ATTACHMENT NOT FOUND]
6) Pozwany zmienił dane personalne po wniesieniu powództwa:
https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thre...l#pid80968
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Napisz do przyjaciółki albo idź się wypłacać.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#3
Chciałbym poinformować kancelarię Sądu Ludowego, że w związku ze zmianami personalnymi Pozwanego, w niniejszym pozwie zostały naniesione zmiany.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Słuszna uwaga. Ktoś mógłby się nie domyśleć.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#5
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 7 listopada 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po zapoznaniu się dnia 7 listopada br. z
pozwem złożonym przeciwko: Thomasowi von Lisendorffowi
pozwanym przez: Hewreta von Thorna

postanawia:

Artykuł 1.

Oddalić pozew jako niezgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 2.

Poinformować powoda, że na powyższe postanowienie nie przysługuje mu zażalenie, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Wskazane czyny Sąd Ludowy kwalifikuje jako zniewagę miast naruszenie dóbr osobistych, ponieważ słowo "cieć" w opinii Sądu nie stanowi naruszenia czci powoda. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2016 r. o sądownictwie: "Postępowanie karne zaczyna się od wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub oskarżyciela prywatnego". Sąd Ludowy nie może przyjąć pozwu, właściwego dla spraw cywilnych, wobec czynu właściwego do osądzenia na mocy Kodeksu Karnego, na mocy art. 50.

(-) Maciej Kamiński
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości