Projekt rozporządzenia WKNF ws. denominacji bialeńskiej jednostki monetarnej
#1
Wysoka Komisjo,

przedkładam Wam projekt rozporządzenia, którego celem jest denominacja bialenów. Postaram się szczegółowo wyjaśnić każdy artykuł (czemu ma służyć i jakie skutki będzie niósł w przyszłości).

Art. 2 - ma na celu zmniejszenie wartości jednego obecnego bialena, co umożliwi wyobrażenie sobie rzeczywistej wartości danej kwoty. Zakładając, że średni zarobek wynosi 50 bialenów, to w nowym systemie będzie wynosił 1000 bialenów, a więc spokojnie będziemy mogli powiedzieć, że 1 BLN = 2 PLN. Denominacja przede wszystkim ma na celu ujednolicenie wyobrażanej wartości pieniądza (aktualnie nie ma żadnego porównawczego przelicznika i Bialeńczycy gubią się w rzeczywistej wartości pieniądza). Ponadto, chciałbym w kolejnych rozporządzeniach zmusić instytucje do rozpoczęcia wypłacania wynagrodzeń pracownikom, a to jedynie ma sens w przypadku, kiedy znana jest wartość pieniądza. A logicznie na to się patrząc, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić denominację, dopiero później systematyczne wypłacanie pensji.
Art. 3 - ten artykuł mówi o przeliczeniu wszystkich bialenów znajdujących się w obiegu wg przelicznika 1 stary = 20 nowych przez Komisję lub KRI - albo KRI zrobi to "mnożąc" środki na kontach wszystkich (jeśli jest taka możliwość) albo dodać środki ręcznie. Jeśli KRI nie podejmie się temu wyzwaniu, osobiście mogę zrobić to ręcznie. Co do ust. 3 - zapobiega znacznemu zadłużeniu osób, które i tak mają ujemne środki na kontach.
Art. 4 - przy okazji denominacji wynagrodzeń pragnę zdobyć podstawy wiedzy o wydatkach instytucji i przedsiębiorstw poprzez zebranie wszystkich pracowników wraz z ich wynagrodzeniami, co umożliwi dalsze działania w tym kierunku.
Art. 5. - zmusza prowadzących dokumenty prawne do zmian w nich i przeliczenia kwot wg przelicznika.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE DENOMINACJI BIALEŃSKIEJ JEDNOSTKI MONETARNEJ
z dnia xx listopada 2017 r.

Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu denominację bialeńskiej jednostki monetarnej, zwanej dalej bialenem.

Artykuł 2.

1. Wartość nowej jednostki monetarnej ustala się wg poniższego przelicznika.

Cytat:1 stary bialen = 20 nowych bialenów

2. Nowa jednostka monetarna będzie dzieliła się na 100 swarów.

Cytat:1 nowy bialen = 100 swarów

3. Według powyższych przeliczników bialen oraz swar stają się prawnymi środkami płatniczymi na terenie Republiki Bialeńskiej, Rzeszy Bialeńskiej oraz krajów włączonych do bialeńskiego systemu finansowego.

Artykuł 3.

1.
Denominacji podlegają wszystkie środki zgromadzone na kontach oraz pensje pracowników.

2. Wszystkie obecne środki znajdujące się w obiegu zmieniają swoją wartość wg ustalonej w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

3. Jeżeli konto indywidualne ma ujemną kwotę, nie podlega ust. 2 niniejszego artykułu.

Cytat:-1 stary bialen = -1 nowy bialen

4. Do wykonania przeliczenia środków na kontach zobowiązuje się Komisję i Krajową Radę Informatyczną.

Artykuł 4.

1. Wszystkie instytucje państwowe, przedsiębiorstwa oraz pozostałe instytucje korzystające z bialeńskiego systemu finansowego zobowiązane są do zmiany wysokości wynagrodzeń swoich pracowników wobec nowej jednostki monetarnej, korzystając z przelicznika zawartego w art. 2 niniejszego rozporządzenia. 

2. Nowe wysokości wynagrodzeń muszą zostać opublikowane w wątku wyznaczonym przez Komisję wraz z osobami podlegającymi danym zarobkom.

3. Podmioty wymienione w ust. 1, które nie zastosują się do nałożonych na nie obowiązków w wyznaczonym terminie podlegają karze grzywny nałożonej przez Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego z wyjątkiem instytucji państwowych.

Artykuł 5. 

1. Ilekroć w aktach prawnych wydanych przed denominacją bialenów mówi się o jakiejś kwocie, podlega ona denominacji.

2. Osoby oraz instytucje odpowiedzialne za wydawanie aktów prawnych, w których podaje się ilość bialenów podlegających denominacji, zobligowane są do dokonania zmian w niniejszych aktach.
Artykuł 6.

Na podstawie art. 2, ust. 9 Ustawy o finansach Republiki Bialeńskiej Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego podnosi limit zgromadzonych środków na wszystkich kontach, z wyłączeniem konta państwowego, na wysokość 1 mln bialenów.

Artykuł 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


Wysoka Komisjo: @"Bajtuś", @"Sheldon Anszlus Lovelace" (wybaczcie Panowie za oznaczanie - nie chcę, żeby Wam coś uciekło),  zapraszam do debaty. Jeśli Komisja uzna, że rozporządzenie nie wymaga zmian, proszę o oddanie głosu. Jeśli temat będzie wymagał debaty - głosowanie odbędzie się po wyczerpaniu tematu.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Art 2 pkt 1 po co dublować przelicznik ... wystarczy 1 stary bialen = 20 nowych bialenów.
Dopisałby też art na temat nowej stawki od PW, bo po denominacji będzie drogo kosztować.
#3
(12.11.2017, 19:16:29)Bajtuś napisał(a): Dopisałby też art na temat nowej stawki od PW, bo po denominacji będzie grogo kosztować.

Pozwolę sobie się wtrącić. Opłatę pocztową bodajże ustala MSW.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#4
(12.11.2017, 19:16:29)Bajtuś napisał(a): Art 2 pkt 1 po co dublować przelicznik ... wystarczy 1 stary bialen = 20 nowych bialenów.

Dokonam poprawki.

(12.11.2017, 19:16:29)Bajtuś napisał(a): Dopisałby też art na temat nowej stawki od PW, bo po denominacji będzie drogo kosztować.

Dokładnie, stawki za wiadomość ostatnio ustalane były przez MSW.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#5
Tak, tyle, że w momencie wejścia w życie rozporządzenia stawki za PW musiałby automatycznie wzrosnąć 20 razy.
#6
Nie widzę żadnej przeszkody w tym, by MSW zmieniło treść swojego rozporządzenia na stosowną kwotę, a jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie przed zakończeniem kadencji obecnego Prezydenta, osobiście będę mógł dokonać takowej zmiany. W przyszłości z pewnością ta kompetencja zostanie przejęta przez Komisję.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#7
(12.11.2017, 22:16:17)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): W przyszłości z pewnością ta kompetencja zostanie przejęta przez Komisję.

To nie taki zły pomysł, żeby to WKNF, a nie MSW, ustalała kwotę wolną, opłaty urzędowe i opłatę pocztową.

Z drugiej strony Komisja będzie wtedy miała praktycznie monopol na sprawowanie władzy w zakresie gospodarki. Władza wykonawcza powinna chyba mieć coś do powiedzenia.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#8
(12.11.2017, 22:22:10)Taddeo Lorenzo de Medici y Zep napisał(a): To nie taki zły pomysł, żeby to WKNF, a nie MSW, ustalała kwotę wolną, opłaty urzędowe i opłatę pocztową.
Też tak sądzę, jednak na chwilę obecną kompetencja ustalania wysokości opłaty za wiadomość przypada MSW, a brakuje podstaw prawnych, by mogła to przejąć Komisja. Po zmianie ustaw taka zmiana zostanie naniesiona, jeśli tylko władza ustawodawcza wyrazi taką wolę.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#9
Zgodnie z propozycją art. 3 ust. 1 zyskał nowe brzmienie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#10
Wydaje mi się że wszystko jest. Jest to dobre posunięcie, realizując Twoją wizję gospodarki.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#11
W takim razie głosujmy, Panowie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#12
za
#13
Również ZA
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#14
Ja także jestem ZA. Przyjęte jednogłośnie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#15
Denominacja bialenów obywateli została wykonana zgodnie z przyjętym projektem.
Denominacja nastąpiła 2017-XI-15 13:20.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości