Rozporządzenie WKNF ws. denominacji bialeńskiej jednostki monetarnej
#1
[official]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE DENOMINACJI BIALEŃSKIEJ JEDNOSTKI MONETARNEJ
z dnia 13 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu denominację bialeńskiej jednostki monetarnej, zwanej dalej bialenem.

Artykuł 2.

1. Wartość nowej jednostki monetarnej ustala się wg poniższego przelicznika.

Cytat:1 stary bialen = 20 nowych bialenów

2. Nowa jednostka monetarna będzie dzieliła się na 100 swarów.

Cytat:1 nowy bialen = 100 swarów

3. Według powyższych przeliczników bialen oraz swar stają się prawnymi środkami płatniczymi na terenie Republiki Bialeńskiej, Rzeszy Bialeńskiej oraz krajów włączonych do bialeńskiego systemu finansowego.

Artykuł 3.

1.
 Denominacji podlegają wszystkie środki zgromadzone na kontach oraz pensje pracowników.

2. Wszystkie obecne środki znajdujące się w obiegu zmieniają swoją wartość wg ustalonej w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

3. Jeżeli konto indywidualne ma ujemną kwotę, nie podlega ust. 2 niniejszego artykułu.

Cytat:-1 stary bialen = -1 nowy bialen

4. Do wykonania przeliczenia środków na kontach zobowiązuje się Komisję i Krajową Radę Informatyczną.

Artykuł 4.

1. Wszystkie instytucje państwowe, przedsiębiorstwa oraz pozostałe instytucje korzystające z bialeńskiego systemu finansowego zobowiązane są do zmiany wysokości wynagrodzeń swoich pracowników wobec nowej jednostki monetarnej, korzystając z przelicznika zawartego w art. 2 niniejszego rozporządzenia. 

2. Nowe wysokości wynagrodzeń muszą zostać opublikowane w wątku wyznaczonym przez Komisję wraz z osobami podlegającymi danym zarobkom.

3. Podmioty wymienione w ust. 1, które nie zastosują się do nałożonych na nie obowiązków w wyznaczonym terminie podlegają karze grzywny nałożonej przez Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego z wyjątkiem instytucji państwowych.

Artykuł 5. 

1. Ilekroć w aktach prawnych wydanych przed denominacją bialenów mówi się o jakiejś kwocie, podlega ona denominacji.

2. Osoby oraz instytucje odpowiedzialne za wydawanie aktów prawnych, w których podaje się ilość bialenów podlegających denominacji, zobligowane są do dokonania zmian w niniejszych aktach.

Artykuł 6.

Na podstawie art. 2, ust. 9 Ustawy o finansach Republiki Bialeńskiej Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego podnosi limit zgromadzonych środków na wszystkich kontach, z wyłączeniem konta państwowego, na wysokość 1 mln bialenów.

Artykuł 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
[/podpis]

[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości