PU o zwołaniu II KSW
#1
@"Paweł Karol Medyceusz Zep" @"Ametyst Faradobus" @"AndrzejSwarzewski" @"Mateusz Adam Sartoneskorsi" @"Antoni Kacper Burbon-Conti"

Wysoki Senacie,

Przedkładam Wysokiemu Senatowi projekt uchwały powołującej drugą już Konferencję Szkół Wyższych.

Jakiś czas temu profesor Medyceusz zasugerował ponowne zaproszenie przedstawicieli v-uczelni na rozmowy, tym razem poświęcone stricte projektowi ponadnarodowego Uniwersytetu Pollinu. Osobiście jak najbardziej popieram tę inicjatywę, nie zauważyłem też wśród grona szacownych naukowców słów sprzeciwu. Wobec tego proponuję rozpoczęcie przygotowań do zwołania II Konferencji.

Zachęcam do zabierania głosu przez wszystkich zainteresowanych.


Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FexmkNWh.png]

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
WS. ZWOŁANIA II KONFERENCJI SZKÓŁ WYŻSZYCH

z dn. xx 2018 r.

Artykuł 1.

Zwołuje się na Uniwersytecie Bialeńskim II Konferencję Szkół Wyższych mającą na celu podjęcie działań w kierunku utworzenia międzynarodowej uczelni wyższej.

Artykuł 2.

1. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie terminu Konferencji oraz wysłanie zaproszeń do zagranicznych uczelni wyższych, powierza się Rektorowi Uniwersytetu Bialeńskiego.

2. Upoważnia się Rektora do nawiązania współpracy z innymi szkołami wyższymi wyrażającymi chęć współorganizacji Konferencji.

Artykuł 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w momencie jej ogłoszenia.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#2
Nie zgłaszam żadnego sprzeciwu wobec konferencji.

Mam jednak pewną propozycję: ustalmy nasze, bialeńskie postulaty i dopiero wówczas zaproponujmy je na forum międzynarodowym, wówczas będziemy mogli razem je "forsować".
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#3
Jeśli chodzi o postulaty dotyczące uniwersytetu, zaproponuję gotowy traktat podczas Konferencji i nad nim odbędzie się debata.

To nie będą postulaty bialeńskie, rotryjskie czy sarmackie. Uczelnia ma być ponadnarodowa, zatem propozycje wyjdą po prostu od grona naukowców, niezależnie od ich ojczyzn.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#4
Zgadzam się z Jego Magnificencją Rektorem. Proszę tylko o uprzednie skonsultowanie ze mną tego projektu, gdyż chyba jestem największym orędownikiem międzymikronacyjnego uniwersytetu.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#5
O to mi chodziło Panowie, proponuję najpierw przedyskutować wstępny projekt na forum naszej uczelni, bialeńskiej i dopiero później omawiać go na forum międzynarodowym.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
A to jak najbardziej.

Dobrze, myślę, że możemy głosować. ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#7
ZA
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#8
ZA
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#9
ZA
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#10
Dobrze. Myślę, że z czterema głosami za i dwoma nieoddanymi możemy zakończyć.

(-) T. Krasnodębski
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości