PU o Instytucie Wsparcia Nowicjuszy
#1
@"Paweł Karol Medyceusz Zep" @"Ametyst Faradobus" @"Hewret von Thorn" @"Antoni Kacper Burbon-Conti" @"Richard Zimmermann" @"Konrad Čech"

Wysoki Senacie,

Przedkładam Wysokiemu Senatowi projekt uchwały mającej na celu utworzenie Instytutu Wsparcia Nowicjuszy.

Dyskusja na temat sensowności powołania organu wspierającego nowych i powracających obywateli w odnajdywaniu się w bialeńskich realiach toczyła się w gmachu Wydziału Prawa i Humanistyczno-Społecznego. Jak się okazało, już kiedyś podobny urząd w Bialenii istniał - była to jednak pojedyncza osoba, a w wyniku braku chętnych funkcja uległa rozwiązaniu. Ja chciałbym zaproponować utworzenie kolegialnego Instytutu, nad którym czuwałby nasz Uniwersytet. Głównymi celami tego organu byłoby nie tylko oprowadzanie nowicjuszy po Republice i wskazywanie, jak właściwie działa wirtualne państwo, ale także pisanie poradników.

Od razu prosiłbym też o zgłaszanie się chętnych do objęcia funkcji Dyrektora. Wykształcenie wyższe nie jest wymagane. Antoni, Ciebie natomiast chciałbym spytać, czy byłaby możliwość wprowadzenia pensji dla mentorów.

Czekam na Państwa opinie. Jeśli nie będzie żadnych uwag - przejdziemy do głosowania. Jednocześnie udzielam głosu osobom zainteresowanym spoza Senatu - wyraźcie swoje zdanie.


[official2]

[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FexmkNWh.png]

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
WS. INSTYTUTU WSPARCIA NOWICJUSZY

z dn. xx 2018 r.

Artykuł 1.

Powołuje się Instytut Wsparcia Nowicjuszy jako organ Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2.

Do zadań Instytutu należy:
a) pomoc nowym i powracającym mieszkańcom w odnalezieniu się w bialeńskich realiach;
b) wskazywanie nowym mieszkańcom sposobu funkcjonowania wirtualnych państw;
c) objaśnianie mechanizmów działania Republiki Bialeńskiej;
d) wyjaśnianie i pomoc w interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Republiki Bialeńskiej;
e) pomoc w uzyskaniu obywatelstwa;
f) pomoc nowym i powracającym mieszkańcom w znalezieniu pracy bądź zajęcia niezarobkowego;
g) udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony nowych i powracających mieszkańców;
h) wspieranie nowych i powracających mieszkańców w pierwszych dniach zamieszkiwania Republiki Bialeńskiej;
i) tworzenie poradników dla nowych i powracających mieszkańców;
j) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez organy Uniwersytetu Bialeńskiego lub Republiki Bialeńskiej związane z zadaniami Instytutu.

Artykuł 3.

Nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem Instytutu sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 4.

1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego w formie postanowienia powołuje i odwołuje Dyrektora Instytutu Wsparcia Nowicjuszy kierującego Instytutem oraz przewodniczącego mentorom.

2. W razie zaistnienia wakatu na stanowisku Dyrektora, z urzędu funkcję tę pełni Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

3. Dyrektor Instytutu jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 5.

1. W skład Instytutu wchodzą mentorzy powoływani i odwoływani przez Dyrektora Instytutu w formie postanowienia.

2. Mentorem zostać może każdy obywatel wyrażający chęć pracy w Instytucie, cechujący się nienaganną opinią oraz posiadający wystarczające doświadczenie w działalności w Republice Bialeńskiej.

3. Z urzędu mentorami są:
a) Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego;
b) Dyrektor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy.

Artykuł 6.

Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego w formie zarządzania ma prawo regulować sprawy istotne dla wewnętrznego funkcjonowania Instytutu nieobjęte niniejszą uchwałą.

Artykuł 7.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.
[/official2]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#2
I don't mind.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
Ja jestem za, ale ta inicjatywa wymaga współdziałania z rządem. Jest mało prawdopodobne, by nowicjusz od razu zwrócił uwagę na instytut ukryty gdzieś w korytarzach Uniwersytetu. Nowi mieszkańcy powinni na starcie otrzymywać informację na temat jego działalności.

Z drugiej strony to może być ciekawy pomysł na przyciągnięcie nowych od razu na uczelnię, bo od razu będą mieli z nią kontakt.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#4
Oczywiście, kontakt z rządem jest konieczny. Aczkolwiek nie zgadzam się, że Instytut będzie ukryty - możemy we wiadomości powitalnej i serii poradników umieścić odnośnik do niego. W momencie witania na Placu Zielonym też można tutaj nowicjuszy odsyłać.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#5
Właśnie o to mi chodziło.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#6
Jako pierwsze zadanie dla przyszłego Instytutu proszę wyznaczyć przygotowanie postu, który ktoś mógłby publikować w wątku powitalnym (tylko raz), tam mogłyby się znajdować wszelkie najpotrzebniejsze linki miejsc, zaś wewnętrznie Instytut by wyznaczał mentora, który kontaktowałby się drogami prywatnymi z nową osobą.

O wypłatach dyskutowaliśmy prywatnie, ale jeszcze się zastanowię nad tym.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#7
(19.02.2018, 18:23:16)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Jako pierwsze zadanie dla przyszłego Instytutu proszę wyznaczyć przygotowanie postu, który ktoś mógłby publikować w wątku powitalnym (tylko raz), tam mogłyby się znajdować wszelkie najpotrzebniejsze linki miejsc

Dobry pomysł.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#8
Czy ktoś chciałby coś dodać?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#9
Kto będzie dyrektorem?
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#10
A może niech Rektor będzie Dyrektorem? Zrezygnujmy z kolejnego stanowiska, na którym prawdopodobnie byłby wakat.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#11
Byle utworzyć możliwość powołania dyrektora, o ile znajdzie się kiedyś chętny.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#12
(19.02.2018, 22:09:00)Ametyst Faradobus napisał(a): Byle utworzyć możliwość powołania dyrektora, o ile znajdzie się kiedyś chętny.

No to w sumie nic nie trzeba zmieniać w PU, wszystko jest.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#13
Jak najbardziej, wszystko uwzględnione. Art. 4 ust. 1 i 2.

A Dyrektora chętnie zatrudnię. Trochę decentralizacji na UB.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#14
Głosujmy.

ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#15
ZA
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#16
W nawigacji forum wrzuciłem odnośnik do sekcji z poradnikami.
Można by coś zacząć pisać.

Planuję kategorie:
- Wstęp do mikronacji
- O Republice Bialeńskiej
- Korzystanie z forum
- Poradnik Gospodarczy
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#17
Na razie to zagłosuj. Tongue

To samo @"Paweł Karol Medyceusz Zep" @"Antoni Kacper Burbon-Conti" @"Richard Zimmermann" i @"Konrad Čech"
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#18
ZA
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#19
Czemu nie działa wklejanie filmu? Chciałem wkleić "a na co to potrzebne".
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#20
Proszę o zachowanie minimum powagi. Czas na dyskusję był, teraz głosujemy: za, przeciw lub wstrzymujemy się.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości