PUch ws. wyrażenia chęci nawiązania współpracy z parlamentami innych państw
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]UCHWAŁA PARLAMENTU WS. WYRAŻENIA CHĘCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z PARLAMENTAMI INNYCH PAŃSTW

z dnia xx lutego 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej w niniejszej uchwale wyraża chęć nawiązania współpracy z organami przedstawicielskimi władzy ustawodawczej (parlamentami narodowymi) innych państw mikroświata. 

Artykuł 2. 

Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej zobowiązuje się do ustalenia listy państw, z których parlamentami Parlament Republiki Bialeńskiej będzie starał się nawiązać dobrowolną, bliską współpracę na płaszczyźnie organizacji wspólnych debat politycznych, dyskusji na najpilniejsze tematy związane z mikroświatem lub wzajemnych wizyt parlamentarzystów i wymiany doświadczeń.

Artykuł 3.

Parlament Republiki Bialeńskiej zachęca parlamenty innych państw, również tych, które nie widnieją na liście Marszałka, do wyrażenia chęci współpracy z Parlamentem Republiki Bialeńskiej, nawiązania kontaktów i przyjaźni opartej na zasadach równości, wolności i współpracy w organizacji wspólnych rozmów i prac parlamentarnych.

 
Artykuł 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 


Szanowny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Przedstawiam projekt uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. wyrażenia chęci nawiązania współpracy z parlamentami innych państw. Obietnica stworzenia czy właściwie zainicjowania projektu obejmującego współpracę Parlamentu z organami przedstawicielskimi poszczególnych krajów wirtualnego globu pojawiła się w moim programie wyborczym już w kampanii do Parlamentu XXVI Kadencji. Zaproponowałem wtedy projekt uchwały ws. powołania Ponadnarodowego Forum Parlamentów, który został przyjęty przez Posłów i zaaprobowany przez ówczesnego Prezydenta Republiki. Niestety, z perspektywy czasu należy przyznać, że Forum nie zostało uruchomione przez zainteresowane strony i tym samym, ta idea została zapomniana. Uważam, że w dobie kryzysu polskiego mikroświata, powinniśmy powrócić do koncepcji konsensualnych i raz jeszcze wykonać duży krok ku wznowieniu lub aktywowaniu ścisłej współpracy międzynarodowej. W uzasadnieniu projektu uchwały, który zaprezentowałem przed Parlamentem u progu 2017 roku, podkreślałem:

Cytat:W obecnie występujących warunkach trudno (...) odrzucać podejmowanie konkretnych działań w polityce zagranicznej. 

Zachęcam wszystkich Panów Posłów do zabrania głosu w dyskusji i włączenie się w prace udoskonalające projekt. Dziękuję!
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#2
(21.02.2018, 17:35:15)Frederick Hufflepuff napisał(a): Zaproponowałem wtedy projekt uchwały ws. powołania Ponadnarodowego Forum Parlamentów, który został przyjęty przez Posłów i zaaprobowany przez ówczesnego Prezydenta Republiki. Niestety, z perspektywy czasu należy przyznać, że Forum nie zostało uruchomione przez zainteresowane strony i tym samym, ta idea została zapomniana.

I znowu będzie zapomniana, bo nie posiadamy żadnych konkretnych partnerów oraz celów działania. Uchwałą tej współpracy nie nawiążemy i tu myślę, że kolejność została zamieniona. Najpierw powinno dojść do wspólnego kontaktu z Marszałkami Parlamentów (tudzież z ich odpowiednikami pod innymi nazwami), ustalić wspólny cel działania, a dopiero wtedy można by pomyśleć o uchwale o zbliżonym brzmieniu.
Poza tym, jaki cel miał, ma oraz ma mieć "Ponadnarodowe Forum Parlamentów"? Wymiana doświadczeń, rozwiązań prawnych? Ujednolicenie pewnych zjawisk, procesów?

Marszałek Parlamentu czy to w Bialenii, czy to w Sarmacji, to funkcja czysto techniczne wewnętrzna. Jest to po prostu Poseł, który jest najwyższym przedstawicielem władzy ustawodawczej w kraju i jego zadaniem jest pilnowanie porządku legislacyjnego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez organy publiczne, stać na straży prawa oraz godności Parlamentu.

Wszelkie inicjatywy współpracy, w tym zawieranie pewnych umów, winny leżeć w gestii osób prowadzących politykę zagraniczną państwa. Sfera działania wewnętrznego, jak i zewnętrznego nie powinny się ze sobą mieszać, wchodzić w kompetencje sobie nawzajem.

(21.02.2018, 17:35:15)Frederick Hufflepuff napisał(a): Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej zobowiązuje się do ustalenia listy państw, z których parlamentami Parlament Republiki Bialeńskiej będzie starał się nawiązać dobrowolną

Od tego jest Gabinet Prezydenta oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (obecnie Wydział ds. Zagranicznych MSWiA pod bezpośrednim kierownictwem Wiceprezydenta). Marszałek Parlamentu nie posiada takich kompetencji wynikających z przepisów aktów prawnych wyższego rzędu. Tudzież nie uzyska ich na drodze uchwały.

Debata oczywiście 3 dni, bo to ciekawe.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
Cytat:Poza tym, jaki cel miał, ma oraz ma mieć "Ponadnarodowe Forum Parlamentów"? Wymiana doświadczeń, rozwiązań prawnych? Ujednolicenie pewnych zjawisk, procesów?


Cele Forum zostały dość jasno określone przeze mnie w uzasadnieniu projektu uchwały powołującej ten organ, dlatego nie chciałbym dublować tych słów i planów, tym bardziej, że działalność Forum nie rozpoczęła się, chociaż sam pomysł został niezwykle pozytywnie odebrany np. w Dreamlandzie czy Sarmacji. Przedstawiony projekt jest wyrazem chęci nawiązania bliższej współpracy parlamentarnej, przejawiającej się w opracowaniu wspólnych projektów ustaw czy uchwał, w porozumiewaniu się co do konkretnych rozwiązań prawnych i możliwości ich przełożenia na realia innych państw.

Cytat:Od tego jest Gabinet Prezydenta oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (obecnie Wydział ds. Zagranicznych MSWiA pod bezpośrednim kierownictwem Wiceprezydenta). Marszałek Parlamentu nie posiada takich kompetencji wynikających z przepisów aktów prawnych wyższego rzędu. Tudzież nie uzyska ich na drodze uchwały.

Zgadzam się, pod względem prawnym nie ma żadnych wątpliwości, że Marszałek Parlamentu posiadać takich kompetencji nie może. Mimo tego, otwarty jestem na poprawki dotyczące osoby sporządzającej listę. Poza tym, podkreślam, że chodzi o współpracę parlamentarną, dlatego Marszałek ma tu jednak, uwzględniając ograniczoność jego zadań, sporo do powiedzenia.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#4
Zróbmy coś w stylu Rady Europy?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#5
(21.02.2018, 17:47:28)Hewret von Thorn napisał(a): obecnie Wydział ds. Zagranicznych MSWiA pod bezpośrednim kierownictwem Wiceprezydenta

Człowiek całe życie dowiaduje się, że ma jakieś kompetencje.
Wydział Zagraniczny mi nie podlega.

Co do samego projektu uchwały, pozwolę sobie się wtrącić - nie do końca wyobrażam sobie tę współpracę Parlamentów. Dodam też, że moim zdaniem poprzednia uchwała (o Forum Ponadnarodowym) powinna skłonić Wysoką Izbę do refleksji, że lepiej najpierw się spotkać i dogadać, a później przyjmować ewentualną uchwałę - nie odwrotnie. Pamiętam, że przegłosowanie koncepcji Forum Parlamentów spotkało się z krytyką na arenie międzynarodowej, że powinniśmy w pierwszej kolejności porozumieć się z państwami trzecimi i uzgodnić, czy jest sens coś takiego tworzyć. Osobiście muszę przyznać tej krytyce rację. Nie ta kolejność, Panowie Posłowie. Zaproście Marszałków, porozmawiajcie - i wspólnie wypracujcie model współpracy. Smile
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#6
Cytat:Nie ta kolejność, Panowie Posłowie. 

W zupełności się zgadzam, ale powyższy projekt jest niejako rozpoczęciem tej ścieżki współpracy z innymi państwami na nowo, od początku. Przyjmując projekt i ogłaszając uchwałę Parlamentu, wyrazimy chęć gotowości nawiązania parlamentarnej kooperacji, a dopiero kierując się ogólnymi wytycznymi i intencjami tej uchwały, podejmiemy dyskusję i dialog z odpowiednimi osobami w pozostałych krajach. Nieudany projekt powołania Ponadnarodowego Forum Parlamentów należy uznać w tej chwili za nieistotny, bo sprawę należałoby restartować, a ten projekt, w mojej opinii, temu właśnie służy. Byłoby świetnie, gdyby w trakcie prac legislacyjnych nad projektem, Minister Spraw Zagranicznych rozpoczął kuluarowe rozmowy z ministrami najważniejszych mikronacji.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#7
Popieram ten projekt. Powinniśmy jako Parlament nawiązać współpracę z innymi parlamentami, a nawet stworzyć coś w stylu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i wspólnie obradować nad ważnymi dla całego mikroświata problemami.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#8
(22.02.2018, 00:20:05)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Człowiek całe życie dowiaduje się, że ma jakieś kompetencje.
Wydział Zagraniczny mi nie podlega.

No spoko, nie czytam rozporządzeń z uprawnieniami bo mi to niepotrzebne. Tongue
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#9
Wnioskuję do Marszałka o zakończenie debaty i zwrócenie projektu uchwałodawcy, z racji tego, że zasadniczo powiela wciąż obowiązującą uchwałę sprzed trzynastu miesięcy: https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-7164.html

W razie odrzucenia wniosku, zapowiadam głos przeciw z tego właśnie powodu. Nie ma sensu powielać rozwiązań, które tylko czekają, żeby z nimi wystartować.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#10
(23.02.2018, 20:50:48)Maciej Kamiński napisał(a): Wnioskuję do Marszałka o zakończenie debaty i zwrócenie projektu uchwałodawcy

Nie wiem co o tym myśleć, więc rozważam nad głosowaniem nad tym wnioskiem.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#11
Panowie Posłowie, ten projekt nie jest powieleniem tamtego rozwiązania, bo nie zawiera przepisów o powołaniu czy funkcjonowaniu Ponadnarodowego Forum Parlamentów. Skoro idea działania takiej właśnie organizacji nie znalazła swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości i w pewnym sensie została zarzucona, to moim zdaniem warto rozpocząć projekt od nowa, najpierw wyrażając samą chęć nawiązania współpracy parlamentarnej i konsultując propozycje z innymi państwami, a potem formalizować relacje i obejmować je ramami prawno-instytucjonalnymi (przy czym niewykluczone, że jedną z takich ram mogłoby być Ponadnarodowe Forum Parlamentów). Bardzo proszę o głos "za" projektem uchwały, "za" rozwojem współpracy międzynarodowej, "za" poprawą wizerunku Republiki w mikroświecie!
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#12
(23.02.2018, 22:29:40)Frederick Hufflepuff napisał(a): Bardzo proszę o głos "za" projektem uchwały, "za" rozwojem współpracy międzynarodowej, "za" poprawą wizerunku Republiki w mikroświecie!

Sama uchwała niczego nie wniesie, dopóki Rząd się tym nie zainteresuje. Bo jak inaczej prowadzić inicjatywę pomiędzy formalnymi podmiotami, jeśli nie za pośrednictwem i za formalizacją ze strony Gabinetu?
Do tego wciąż nie wypowiedziała się tutaj osoba odpowiedzialna za politykę zagraniczną Bialenii.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#13
I to mnie martwi, Panie Marszałku! Wraz ze złożeniem tego projektu, powinny zostać rozpoczęte intensywne rozmowy z naszymi partnerami zagranicznymi w celu dookreślenia celów i form współpracy.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#14
Nie oddam głosu za, dopóki nie zostanie anulowana (czy tam w ostateczności przerobiona przez pomniejszenie o powielane tu fragmenty, wszystko jedno) ta pierwotna uchwała. Nie czuję się przekonany, że są odmienne, a przepuszczenie dwóch aktów prawnych o tym samym byłoby naruszeniem zasad techniki prawodawczej.
A, nie znalazła odzwierciedlenia, bo nie została po stworzeniu ruszona. Bo odzew za morzami się znalazł.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#15
Akty prawne same w sobie są odmienne, gdyż pierwsza uchwała dotyczyła powołania organizacji (które de facto nigdy nie powstała), natomiast obecny projekt uchwały dotyczy wyrażenia chęci nawiązania współpracy.

Niemniej zauważyłem, w jaki sposób myślisz Pośle Macieju i zgadzam się z argumentacją dotyczącą powielenia pomysłu, ale nie samych przepisów.
Wniosek o oddalenie projektu więc odrzucam, ale również zapowiadam głos przeciwny temu projektowi.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#16
(23.02.2018, 22:32:17)Hewret von Thorn napisał(a): Do tego wciąż nie wypowiedziała się tutaj osoba odpowiedzialna za politykę zagraniczną Bialenii.

Proszę mi wybaczyć, pominąłem wątek, zostawiając go na później.

[justify]Na samym wstępie, nie popieram projektu uchwały. To rolą Gabinetu jest kreowanie polityki zagranicznej, co czynimy. Uchwała w tym brzmieniu, gdyby została uchwalona, nadal byłaby wyłącznie uchwałą, jak to jest w przypadku tej poprzedniej. Państwa, z którymi pragniemy podjąć się współpracy, dobrze o tym wiedzą i kontaktujemy się z nimi na bieżąco. Do każdego państwa należy podchodzić indywidualnie, ponieważ jedni są zainteresowani jedną formą współpracy, inni drugą. Przyznaję również rację obawom Szanownego Marszałka - co takie porozumienie miało by czynić, czym powinno się zajmować. Posłowie decydują o sprawach wewnętrznych, no chyba że miałyby to być spotkania na herbatkę i przy okazji wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Parlamentów. [/justify]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#17
Panie Marszałku, Wysoka Izbo!

Wycofuję projekt uchwały.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#18
(24.02.2018, 17:06:02)Frederick Hufflepuff napisał(a): Wycofuję projekt uchwały.

[justify]Panie Pośle, chciałbym również zwrócić uwagę, iż moja poprzednia wypowiedź nie była kierowana personalnie. Cieszę się, że Bialeńczycy wychodzą z inicjatywami, ale niestety nie mogę popierać tych, które nie są rozsądne lub inaczej: potrzebne. Jesteś w Gabinecie i jeżeli masz jakieś konkretne propozycje, to zachęcam do poinformowania nas o tym, wówczas będziemy mogli się zastanowić wspólnie i podjąć jakąś decyzję, czy np. jakiemuś Parlamentowi proponować współpracę. Dotyczy to oczywiście wszystkich Bialeńczyków. [/justify]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#19
Ależ oczywiście, jestem już doświadczonym mikronautą i w zupełności rozumiem wypowiedź Pana Prezydenta - tę, jak i wcześniejszą. Nie odebrałem słów Pana Prezydenta jako atak personalny wymierzony we mnie. Zdecydowałem wycofać projekt uchwały, bo nie znalazł szerokiego poparcia, które było potrzebne, aby go przyjąć i następnie zrealizować, ponadto sam zauważyłem pewne, dość poważne błędy w moim sposobie rozumowania, na które zwrócili uwagę Panowie Posłowie.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#20
Chyba nigdy nie będzie nam dane doświadczyć kadencji, w której, jak to @"Tadeusz Krasnodębski" chciał, zamrażarka przegłosuje wszystkie projekty.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości