PUch ws. ratyfikacji traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego
#1
Wysoka Izbo, 
Szanowny Marszałku!

Poniżej prezentuję owoc prac Księcia Sarmacji oraz moich własnych: traktat o utworzeniu Paktu Gellońskiego, którego przyjęcie rozpocznie współpracę militarną pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską oraz projekt uchwały ratyfikującej traktat.

[official2]
[Obrazek: sarmacja_herb_duzy.png]     [Obrazek: bialenia-ikona.png]
TRAKTAT O UTWORZENIU PAKTU GELLOŃSKIEGO
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Antoni Kacper Burbon-Conti, Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu Republiki Bialeńskiej

oraz

Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

zawierają w dobrej wierze traktat następującej treści:

W połowie drugiej dekady XXI wieku świat polskich mikronacji nie jest bezpiecznym miejscem: ani dla mocarstw, ani dla państw młodych i prężnych. Agresywny militaryzm powodowany pragnieniem kolejnych pikseli na mapie — tym, a także innym zagrożeniom należy przeciwstawiać się solidarnie oraz orężnie. 

Dlatego Księstwo Sarmacji i Republika Bialeńska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, pragnąc zdecydowanie bronić racji stanu, granic i suwerenności, dążąc do wymiany doświadczeń i kadr, a ponadto uznając wspólny rdzeń kulturowy i przywiązanie do tych samych wartości, zawiązują niniejszy Pakt Obronny.

Artykuł 1.

1. Sygnatariusze rozpoznają się wzajemnie jako suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.

2. Sygnatariusze wyrzekają się wszelkiej przemocy we wzajemnych stosunkach i deklarują, że będą wszelkimi dostępnymi środkami dążyć do zachowania pokoju oraz zgody pomiędzy oboma państwami.

3. Sygnatariusze zobowiązują się pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami, szczególnie poprzez organizację wspólnych ćwiczeń i manewrów wojskowych, wymianę kadr i doświadczeń z zakresu wojskowości oraz powołanie Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej.

Artykuł 2.

1. Sygnatariusze zobowiązują się do bezzwłocznego udzielenia wszelkiej pomocy i poparcia każdemu Sygnatariuszy, który znajdzie się w stanie działań wojennych.

2. Napaść na dowolnego z Sygnatariuszy będzie traktowana przez pozostałych jako napaść na wszystkich Sygnatariuszy.

Artykuł 3.

1. Celem efektywnego wypełniania zobowiązań, Sygnatariusze powołują Kwaterę Główną Paktu Obronnego oraz Sojuszniczy Dywizjon Marynarki Wojennej.

2. Kwatera Główna koordynuje działania sił zbrojnych Sygnatariuszy. Sygnatariusze mogę przekazać Kwaterze Głównej dowodzenie nad poszczególnymi lub wszystkimi oddziałami swoich sił zbrojnych.

3. Sojuszniczy Dywizjon Marynarki Wojennej służy koordynacji procedur i procesów zachodzących w sojuszniczych siłach zbrojnych, wymianie doświadczeń i kadr.

4. W skład Kwatery Głównej i Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej wchodzą wojskowi wyznaczeni przez Sygnatariuszy.

5. Szefem Kwatery Głównej, oraz Dowódcą Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej, są kolejno przez dwa miesiące przedstawiciele każdego z Sygnatariuszy.

6. Siedzibą Kwatery Głównej jest Królewskie Miasto Nikolaopol.

7. Bazą macierzystą i siedzibą administracji Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej jest Port Arthurberg.

Artykuł 4.

1. Celem prowadzenia wspólnej polityki obronnej, Sygnatariusze powołują Radę Paktu Obronnego.

2. Rada określa wspólne stanowisko Sygnatariuszy w sprawach, które mogą mieć wpływ na wypełnianie zobowiązań niniejszego Paktu.

3. W skład Rady wchodzą głowy państw Sygnatariuszy oraz po jednej wskazanej przez nie osobie.

4. Przewodniczącym Rady jest kolejno przez dwa miesiące przedstawiciel każdego Sygnatariuszy.

5. Rada obraduje na zmianę w Królewskim Mieście Nikolaopol i w Port Arthurberg.

Artykuł 5.

1. Sygnatariusze powstrzymają się od zawierania z państwami trzecimi umów zawierających zobowiązania mogące wpłynąć na wypełnianie postanowień niniejszego Paktu.

2. Sygnatariusze mogą wyrazić zgodę na dołączenie państw trzecich do ratyfikacji niniejszego Paktu.

Artykuł 6.

Traktat wchodzi w życie tydzień po ratyfikowaniu go przez Sygnatariuszy.

Za Republikę Bialeńską 
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti

Za Księstwo Sarmacji
(—) Robert Fryderyk

[/official2]


[official]
UCHWAŁA W SPRAWIE 
RATYFIKACJI TRAKTATU O UTWORZENIU PAKTU GELLOŃSKIEGO
z dnia XX marca 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikuje traktat o utworzeniu Paktu Gellońskiego pomiędzy Republiką Bialeńską a Księstwem Sarmacji zawarty 4 marca 2018 r. w Wolnogradzie.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą ogłoszenia.
[/official]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#2
Panie Prezydencie,
Wysoka Izbo!

Myślę, że nikt z nas, parlamentarzystów, którym zależy na rozwoju Republiki i całego wirtualnego świata, nie powinien mieć wątpliwości co do zasadności i niezwykłej wagi przedstawionego dokumentu. Zapowiadam oczywiście poparcie projektu.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#3
Nie mam zastrzeżeń, należy dopełnić formalności i ratyfikować.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#4
Dziękuję Panom Posłom za poparcie rządowej inicjatywy.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#5
Moje dzisiejsze przemówienie jest chyba wystarczającą formą wyrażenia swojego zdania w debacie.
Znaczy, projektem i tak zajmie się kolejny skład, który wyłonimy jutro. Ale mówię na zaś.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
Czyli na nic się zda moje poparcie. :/
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#7
Otwieram debatę, potrwa ona dwie dwie doby. Uważam, że nie zaszkodzi współpraca pomiędzy dwiema potęgami mikroświata.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#8
Kończymy wcześniej debatę i przechodzimy do głosowania, aby zdążyć. Potrwa ono przepisowe minimum, a może wyrobimy się szybciej. Oby.

Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ratyfikacji traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - 
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - 
Frederick Hufflepuff -
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#9
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ratyfikacji traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - 
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#10
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ratyfikacji traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego:

Maciej Kamiński - ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#11
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ratyfikacji traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - 
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff - ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#12
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ratyfikacji traktatu o utworzeniu Paktu Gellońskiego:

Maciej Kamiński - ZA
Hewret von Thorn - ZA
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff - ZA

Zamykam głosowanie i ogłaszam, że Parlament XXXIV kadencji przyjął projekt uchwały.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości