PU specjalnej o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej
#21
Wysoka Izbo!

Moje poprawki do projektu zasadniczego:

1. Art. 5 ust. 2 - udział w wyborach i referendach stanowi formę uczestnictwa w życiu politycznym kraju, więc po co to wyróżniać od form z ust. 1?

2. Art. 6 ust. 1 - ja bym tu zastosował klauzulę na wzór klauzuli z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP:

Cytat:Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie specjalnej lub ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

3. Art. 8 jest bardzo dobry.

4. Art. 11 ust. 3 - czy Pan Prezydent może wskazać podstawę dla tego przepisu? Z tego co pamiętam to pozbawienie praw publicznych nie obejmowało utraty obywatelstwa. Ten przepis mnie wysoce niepokoi.

Sprzeciwiam się obywatelstwu honorowemu, jest ono niepotrzebne.

Proszę o odniesienie się do moich uwag @"Antoni Kacper Burbon-Conti" oraz @"Tadeusz Krasnodębski"
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#22
(23.04.2018, 18:18:53)Severino Castiglioni napisał(a): 1. Art. 5 ust. 2 - udział w wyborach i referendach stanowi formę uczestnictwa w życiu politycznym kraju, więc po co to wyróżniać od form z ust. 1?

Myślę, że w tym przypadku autor ów artykułu miał na myśli uczestnictwo w życiu politycznym kraju jako bierne prawo wyborcze, zaś w punkcie 2. prawa czynne, aczkolwiek nie widzę przeszkód w poprawieniu artykułu.

(23.04.2018, 18:18:53)Severino Castiglioni napisał(a): 2. Art. 6 ust. 1 - ja bym tu zastosował klauzulę na wzór klauzuli z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP:

Cytat:
Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie specjalnej lub ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

W tej formie brzmi to zdecydowanie lepiej. Naniosę jako autopoprawkę.

(23.04.2018, 18:18:53)Severino Castiglioni napisał(a): 3. Art. 8 jest bardzo dobry.

Smile

(23.04.2018, 18:18:53)Severino Castiglioni napisał(a): 4. Art. 11 ust. 3 - czy Pan Prezydent może wskazać podstawę dla tego przepisu? Z tego co pamiętam to pozbawienie praw publicznych nie obejmowało utraty obywatelstwa. Ten przepis mnie wysoce niepokoi.

Być może ten artykuł trzeba dostosować do obecnego kodeksu, nie wykluczam takiej możliwości.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#23
Ale to wciąż nie uzasadnia tak surowej regulacji.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#24
Cytat:Poprawka do art. 7.

Dopisać:

m) prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Uzasadnienie uważam za zbędne.

Odnosząc się do niektórych poprawek:

Zgadzam się z @"Severino Castiglioni" co do:
a) niepotrzebności obywatelstwa honorowego
b) zbyt daleko idącej sankcji w art. 11 ust. 3

(21.04.2018, 15:08:17)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Znieśmy ubóstwo ustawą.

Jestem za, ale wprowadzenie takiego zapisu w tym akcie tworzyłoby niepotrzebny zamęt legislacyjny. Proponuję uchwalenie oddzielnej ustawy.

Co do reszty poprawek -moim zdaniem powiedziano już wszytko z obu stron. Mi pozostaje oddać głos za lub przeciw każdej z nich zgodnie z, miejmy nadzieję, nowym trybem pracy.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#25
Wnoszę poprawkę o skreślenie art. 11 ust. 3.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#26
Głosowanie rozpocznie się niezwłocznie po przyjęciu bądź odrzuceniu projektu uchwały Parlamentu ws. zmiany Regulaminu Parlamentu.

W międzyczasie bardzo prosiłbym projektodawcę @"Antoni Kacper Burbon-Conti" o wypisanie poprawek, które zostały naniesione jako autopoprawki - ułatwi mi to zarządzenie głosowania.

Jeśli chodzi o poprawki Posła Severino, odniosę się niebawem.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#27
(24.04.2018, 15:35:09)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): W międzyczasie bardzo prosiłbym projektodawcę @Antoni Kacper Burbon-Conti o wypisanie poprawek, które zostały naniesione jako autopoprawki - ułatwi mi to zarządzenie głosowania.

Niczego nie zmieniałem w projekcie bez napisania, że daną uwagę wprowadzam jako autopoprawkę. Gdyby były pytania, zapraszam do Gabinetu. Przy okazji wypijemy herbatkę i nadrobimy zaległości. Wink

PS Czy Pan Marszałek zamierza praktykować zwyczaj (bodajże Hewreta) nanoszenia przyjętych poprawek na projekt, zaprezentowanie go i przejście do głosowania nad nim?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#28
(24.04.2018, 20:11:30)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Czy Pan Marszałek zamierza praktykować zwyczaj (bodajże Hewreta) nanoszenia przyjętych poprawek na projekt, zaprezentowanie go i przejście do głosowania nad nim?

Po nowelizacji Regulaminu będzie to konieczne. Nowelka zakłada głosowanie nad jednolitym tekstem z uwzględnieniem przyjętych poprawek. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#29
(23.04.2018, 18:18:53)Severino Castiglioni napisał(a): Art. 5 ust. 2 - udział w wyborach i referendach stanowi formę uczestnictwa w życiu politycznym kraju, więc po co to wyróżniać od form z ust. 1?

W pełni się zgadzam.

(23.04.2018, 18:18:53)Severino Castiglioni napisał(a): Sprzeciwiam się obywatelstwu honorowemu, jest ono niepotrzebne.

Moje stanowisko jest niezmienne. Obywatelstwo honorowe uważam za świetną formę podziękowania, lepszą niż wiele orderów, i będę głosował za nim.

(23.04.2018, 21:27:25)LesterNowowicki napisał(a): Poprawka do art. 7.

Dopisać:

m) prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Nie widzę przeszkód.

(24.04.2018, 10:19:57)Severino Castiglioni napisał(a): Wnoszę poprawkę o skreślenie art. 11 ust. 3.

Jestem zdecydowanie przeciw. Powinniśmy pozostawić sobie furtkę umożliwiającą pozbywanie się degeneratów, szkodników i innych osób niebezpiecznych społecznie. Nie każdy zasługuje na obywatelstwo, ponieważ posiadanie go jest zaszczytem. Będę głosował przeciw tej poprawce.

Jeśli nie będzie pytań i uwag, rozpoczniemy głosowanie w sprawie poprawek.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#30
Cytat:Jestem zdecydowanie przeciw. Powinniśmy pozostawić sobie furtkę umożliwiającą pozbywanie się degeneratów, szkodników i innych osób niebezpiecznych społecznie. Nie każdy zasługuje na obywatelstwo, ponieważ posiadanie go jest zaszczytem. Będę głosował przeciw tej poprawce.

No tak, w sumie teoretycznie o obywatelstwo mogliby się ubiegać Orańscy.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#31
(26.04.2018, 20:49:47)Severino Castiglioni napisał(a): No tak, w sumie teoretycznie o obywatelstwo mogliby się ubiegać Orańscy.

Nie miałem na myśli konkretnych osób. Po prostu pewnego dnia może pojawić się osoba, która przyniesie wiele złego - musi istnieć sposób pozbycia się jej z grona obywateli.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#32
Rozpoczynamy 48-godzinne głosowanie nad poprawkami.

[official2]Karta do głosowania:
Poprawka nr 1 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany brzmienia art. 8 projektu: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 2 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany w zakresie regionu autonomicznego: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 3 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. obywatelstwa honorowego: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 5 zgłoszona przez Posła L. Nowowickiego dot. dopisania lit. m do art. 7 projektu: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 6 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. wykreślenia art. 11 ust. 3 projektu: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
[/official2][official2]Karta do głosowania:
Poprawka nr 1 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany brzmienia art. 8 projektu: ZA
Poprawka nr 2 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany w zakresie regionu autonomicznego: ZA
Poprawka nr 3 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. obywatelstwa honorowego: ZA
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: ZA
Poprawka nr 5 zgłoszona przez Posła L. Nowowickiego dot. dopisania lit. m do art. 7 projektu: ZA
Poprawka nr 6 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. wykreślenia art. 11 ust. 3 projektu: PRZECIW[/official2]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#33
[official2]Karta do głosowania:
Poprawka nr 1 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany brzmienia art. 8 projektu: ZA
Poprawka nr 2 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany w zakresie regionu autonomicznego: ZA
Poprawka nr 3 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. obywatelstwa honorowego: ZA
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: ZA
Poprawka nr 5 zgłoszona przez Posła L. Nowowickiego dot. dopisania lit. m do art. 7 projektu: ZA
Poprawka nr 6 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. wykreślenia art. 11 ust. 3 projektu: PRZECIW[/official2]
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#34
[official2]Karta do głosowania:
Poprawka nr 1 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany brzmienia art. 8 projektu: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Poprawka nr 2 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany w zakresie regionu autonomicznego: ZA
Poprawka nr 3 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. obywatelstwa honorowego: PRZECIW
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: PRZECIW
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: PRZECIW
Poprawka nr 5 zgłoszona przez Posła L. Nowowickiego dot. dopisania lit. m do art. 7 projektu: ZA
Poprawka nr 6 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. wykreślenia art. 11 ust. 3 projektu: ZA
[/official2]
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#35
@"Severino Castiglioni"
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#36
[official2]Karta do głosowania:
Poprawka nr 1 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany brzmienia art. 8 projektu: ZA
Poprawka nr 2 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. zmiany w zakresie regionu autonomicznego: ZA
Poprawka nr 3 zgłoszona przez Posła T. Krasnodębskiego dot. obywatelstwa honorowego: PRZECIW
Poprawka nr 4 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. zmiany brzmienia art. 5 ust. 2 projektu: ZA
Poprawka nr 5 zgłoszona przez Posła L. Nowowickiego dot. dopisania lit. m do art. 7 projektu: ZA
Poprawka nr 6 zgłoszona przez Posła S. Castiglioni dot. wykreślenia art. 11 ust. 3 projektu: ZA
[/official2]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#37
Zamykam głosowanie.

Stwierdzam, że wymaganą większość 2/3 głosów uzyskały poprawki numer: 1, 2, 4, 5, natomiast poprawki numer: 3 i 6 Parlament odrzucił.

Przedstawiam projekt ujednolicony z uwzględnieniem uchwalonych poprawek i rozpoczynam głosowanie 48-godzinne. Wymagana większość: 2/3.

[official]
USTAWA SPECJALNA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Z dnia XX 2018 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]


Artykuł 1.

Obywatelstwo jest to więź prawna między osobą fizyczną a Republiką Bialeńską.

Artykuł 2.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 3.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się poprzez:

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,

2. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 4.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Rozdział II
[Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie]

Artykuł 5.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Artykuł 6.

1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie specjalnej lub ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko na skutek prawomocnego wyroku Sądu bądź w czasie trwania stanów nadzwyczajnych na zasadach określonych w przepisach odrębnej ustawy specjalnej.

Artykuł 7.

Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów;
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych;
c) Wolność prasy;
d) Wolność wyznania;
e) Wolność osobistą;
f) Równość wszystkich wobec prawa;
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji;
h) Prawo tajemnicy korespondencji;
i) Prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej;
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem;
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia;
l) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa;
m) prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Artykuł 8.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.

Rozdział III
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 9.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) wybrany region, w którym zainteresowany planuje zamieszkać.
3) przysięgę o treści: "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną,

Artykuł 10.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia.

2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej. Poparcie wyrazić można słownie w odrębnym poście lub korzystając z opcji "Łapka" na poście zawierającym wniosek o obywatelstwo.

3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź nie uzyskał poparcia wymaganej liczby obywateli Republiki Bialeńskiej.

4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 5 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział IV
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 11.
Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić wskutek:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,
2) Długotrwałej nieobecności,
3) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu,
4) Śmierci.

Artykuł 12.

1. Nieobecność obywatela jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 14 dni.

2. Po 14 dniach od ostatniego logowania automatycznie zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Osoba z zawieszonym obywatelstwem nie może być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa.

3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zalogowania się na forum przez obywatela.

4. Po 60 dniach nieobecności Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.

5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel poinformuje o tym fakcie w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności może wynieść dodatkowo 30 dni od przewidzianego momentu odebrania obywatelstwa.

Rozdział V
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]


Artykuł 13.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Osoba, która utraciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 11, z wyjątkiem ust. 3. i 4. ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 3 dni.

4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 11 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 9 oraz nie stosuje się zasady określonej w ust. 2, art. 10.

Rozdział VI
[Ewidencja obywateli Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 14.

Ewidencję obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Artykuł 15.

Każda osoba w momencie uzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej uzyskuje niepowtarzalny (indywidualny) Numer Powszechnej Ewidencji nadawany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych i wpisywany do profilu na forum przez Krajową Radę Informatyczną.

Artykuł 16.

Numer Powszechnej Ewidencji jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:
a) litery są oznaczeniem regionu autonomicznego, w którym nadaje się pierwsze obywatelstwo. Oznaczenia te ustala minister właściwy ds. wewnętrznych na drodze rozporządzenia,
b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają datę otrzymania pierwszego obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w skróconej formie RR-MM-DD,
c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności otrzymanego obywatelstwa w historii Republiki Bialeńskiej.

Rozdział VII
[Postanowienia końcowe]


Artykuł 17.

1. Ustawa wchodzi w życie od chwili jej ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą tracą:
1) Ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami,
2) Ustawa o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej z dnia 15 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami,
3) Ustawa o obowiązku meldunkowym z dnia 4 czerwca 2017 r. wraz z późniejszą zmianą.

3. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązuje się ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz KRI do uzupełnienia profilu na forum oraz zebrania danych nt. regionu, w którym dany obywatel zamieszkuje. Domyślnym regionem jest Wolnograd.

[podpis]
[/podpis]
[/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#38
PRZECIW.

Z uwagi na brak obywatelstwa honorowego.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#39
PRZECIW
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#40
PRZECIW z uwagi na art. 11 ust. 3.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości