Wniosek o odebranie mandatu poselskiego
#1
Wysoka Izbo,

Zwracam się do Wysokiej Izby z prośbą o zaaprobowanie odebrania nieaktywnemu Posłowi @"Aurelio Castiglioni" mandatu poselskiego. Parlamentarzysta nie wziął udziału w żadnym z głosowań w tej kadencji Parlamentu oraz nie wypowiadał się w debatach, czym wypełnił przesłanki umożliwiające pozbawienie mandatu. Pomimo oznaczania Posła w dyskusjach i głosowaniach, napominania w osobnym wątku oraz logowania się systematycznie na forum bialeńskim, parlamentarzysta nie zdecydował się na aktywny udział w pracach Parlamentu, czym w skuteczny sposób utrudniał funkcjonowanie legislatywy.

Dziś złożyłem w Kancelarii Sądu wniosek o rozstrzygnięcie, czy przepis Regulaminu Parlamentu o uchylaniu mandatu jest zgodny z Ordynacją Wyborczą. Aby zapewnić jednak stabilność władzy ustawodawczej, zrezygnowałem z czekania na werdykt sędziego i już teraz proszę o wyrażenie zgody na pozbawienie mandatu poselskiego. Taki tryb odbierania mandatu ustala Ordynacja, a zatem w razie uznania art. 6 ust. 3 Regulaminu Parlamentu za niezgodnego z ustawą specjalną w zakresie ordynowania wyborów, odebranie mandatu będzie skuteczne, bowiem oparte jest na postanowieniach ustawy specjalnej stojącej w hierarchii aktów prawnych wyżej, niż uchwały Parlamentu RB. Swoją drogą, osobiście jestem zdania, że przepisy nie stoją ze sobą w sprzeczności - Ordynacja wymaga zgody całego Parlamentu na pozbawienie mandatu, a Regulamin uściśla jedynie kwestię tego, że pozbawienie to dokonuje się w formie zarządzenia Marszałka, nie negując jednak kwestii zgody pozostałych Posłów, co reguluje wzmiankowana ustawa specjalna. Jestem zdania, że nie powinniśmy czekać zbyt długo - Parlament nie może funkcjonować w składzie de facto pomniejszonym, jako że rzeczywiście aktywnych jest jedynie 4 Posłów spośród ustawowej liczby pięciu.

Wyznaczam minimalny czas debaty - 24 godziny. Nie prezentuję projektu uchwały, ponieważ zgoda na pozbawienie mandatu wydawana jest w trybie decyzji, a żaden przepis nie wymaga nadawania jej formy uchwały. Przypominam również, że z głosowania wyłączony jest Poseł Aurelio.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#2
Ja mam wrażenie, że Pan Marszałek jednak już wykonał wszystkie kroki i bez zgody Parlamentu.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#3
Broń Boże. Skuteczność mojego zarządzenia zależy od decyzji Państwa Posłów, w razie odmowy wyrażenia zgody na pozbawienie mandatu zarządzenie natychmiast przeniesione zostanie do archiwum, a Poseł Aurelio zachowa mandat.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#4
Panie Marszałku!

Pańska argumentacja jest jak najbardziej zasadna, dlatego przychylam się do Pańskiej propozycji pozbawienia mandatu poselskiego Posła Aurelio Castiglioniego.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#5
Ja również przychylam się do argumentacji. Nieaktywność pewnie spowodowana rozkazem tego autokraty rotryjskiego albo jego pachołków i biedny Aurelio musi się słuchać.

A poza tym sądzę, że Rotrię trzeba zniszczyć.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#6
Szanowni Państwo,

przyznaję Państwu rację. Z uwagi na natłok obowiązków realnych, nie mam czasu na należyte spełnianie obowiązków poselskich. Wobec tego, niczym nieprzymuszony, zrzekam się dobrowolnie swojego mandatu i najmocniej przepraszam za spowodowane utrudnienia.

x. bkl. net. Aurelio de Medici y Zep
Kanclerz Carstwa Brodryjskiego


#7
Cieszę się, że obyło się bez głosowania. Zapraszamy w przyszłości do Parlamentu.

Wobec powyższego, wniosek wycofuję.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości