Forum Republiki Bialeńskiej
Statut Miasta Stołecznego Wolnogradu - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Administracja samorządowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-5.html)
+--- Dział: Rzesza Bialeńska (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-551.html)
+--- Wątek: Statut Miasta Stołecznego Wolnogradu (/thread-112.html)Statut Miasta Stołecznego Wolnogradu - AndrzejSwarzewski - 23.12.2013

Cytat:Statut
Miasta Stołecznego Wolnogradu

Art. 1
Miasto Stołeczne Wolnograd jest stolicą Republiki Bialeńskiej.
Art. 2
Miasto Stołeczne Wolnograd należy do wszystkich jego mieszkańców.
Art. 3
Prawo w mieście stanowią:
a) Prawa Republiki Bialeńskiej, zgodnie z konstytucyjnym porządkiem,
b) Niniejszy Statut,
c) Rozporządzenia Burmistrza Miasta Stołecznego Wolnogradu,
d) Prawo zwyczajowe.
Art. 4
Burmistrza Miasta Stołecznego Wolnogradu powołuje i odwołuje Prezydent Republiki Bialeńskiej, spośród obywateli bialeńskich zamieszkujących Wolnograd.
Art. 5
Burmistrz Miasta Stołecznego Wolnogradu jest:
a) Organem decyzyjnym i wykonawczym Miasta Stołecznego Wolnograd,
b) Reprezentantem społeczności miejskiej na zewnątrz,
c) Zarządcą finansowym miasta,
d) Mentorem nowych mieszkańców miasta.
Art. 6
Burmistrz Miasta Stołecznego Wolnogradu ma prawo powoływać urzędników miejskich.
Art. 7
Burmistrz Miasta Stołecznego Wolnogradu odpowiada przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej.
Art. 8
Świętami miejskimi są:
a) 23 grudnia - Dzień nadania niniejszego statutu,
b) 24 września - Rocznica ogłoszenia Wolnogradu stolicą Bialenii.
Art. 9
Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.