Forum Republiki Bialeńskiej
[Archiwalne] 9. Pułk Artylerii Ciężkiej - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-27.html)
+---- Dział: Archiwum wojskowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-531.html)
+----- Dział: Archiwum Struktur Wojsk Lądowych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-534.html)
+----- Wątek: [Archiwalne] 9. Pułk Artylerii Ciężkiej (/thread-1121.html)[Archiwalne] 9. Pułk Artylerii Ciężkiej - Ronon Dex - 16.06.2014

9. Pułk Artylerii Ciężkiej

9. Pułk Artylerii Ciężkiej zostaje sformowany z dniem 16.06.2014 z podstawie etatu nr PAC140616S - podstawą formowania pułku są elementy Gwardii Czerwonej Siedmiogrodu

9 PUŁK ARTYLERII CIĘŻKIEJ WCHODZI W SKŁAD 4 KA STACJONUJĄCEGO W SIEDMIOGRODZIE.

Struktura 9 PAC

[attachment=1:2wz54128]

Pułk artylerii składa się z dowództwa i 4 dywizjonów artylerii ciężkiej

Każdy dywizjon artylerii ciężkiej składa się z:
- plutonu dowodzenia
- trzech baterii dział 203mm
- baterii logistycznej

[attachment=2:2wz54128]
Bateria dział 203mm ma dwa plutony ogniowe, w każdym dwa działony. Działon składa się z działa 203mm na samobieżnym podwoziu gąsienicowym, transportera opancerzonego w roli pojazdu amunicyjnego oraz dwóch samochodów ciężarowych do transportu jednostki ognia. Łącznie działon liczy 15 żołnierzy, z czego 7 zajmuje się bezpośrednią obsługą działa.


Re: 9. Pułk Artylerii Ciężkiej - Ronon Dex - 19.06.2014

W DNIU 19 CZERWCA 2014 ZGODNIE Z ROZKAZEM DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ JEDNOSTKA ZOSTAJE ROZWIĄZANA.

1. Sprzęt i uzbrojenie pochodzące z Gwardii Czerwonej RLS pozostaje na terenie RLS.
2. Sprzęt i uzbrojenie wydane z magazynów SZ RB zostaje zwrócone do magazynów SZ RB.
3. Dokumentacja jednostki zostaje przekazana do Archiwum Wojskowego.