Forum Republiki Bialeńskiej
Statut Miasta Bengazi - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Administracja samorządowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-5.html)
+--- Dział: Rzesza Bialeńska (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-551.html)
+--- Wątek: Statut Miasta Bengazi (/thread-116.html)Statut Miasta Bengazi - AndrzejSwarzewski - 25.12.2013

Cytat:Statut
Miasta Bengazi

Art. 1
Miasto Bengazi jest miastem Republiki Bialeńskiej.
Art. 2
Miasto Bengazi należy do wszystkich jego mieszkańców.
Art. 3
Prawo w mieście stanowią:
a) Prawa Republiki Bialeńskiej, zgodnie z konstytucyjnym porządkiem,
b) Niniejszy Statut,
c) Uchwały Komitetu Miejskiego,
d) Prawo zwyczajowe.
Art. 4
a) Miastem Bengazi zarządza Komitet Miejski składający się ze wszystkich mieszkańców posiadających obywatelstwo bialeńskiej.
b) Na czele Komitetu Miejskiego zasiada Komisarz Miejski.
Art. 5
Komitet Miejski Bengazi jest:
a) Organem decyzyjnym Miasta Bengazi,
b) Placówką społecznej wymiany myśli, poglądów i idei,
c) Organem zarządzającym finansami miasta,
d) Organem wprowadzającym nowych mieszkańców w procesy demokratyczne.
Art. 6
Komitet Miejski Bengazi może wybierać spośród siebie urzędników na czas określony, w celu wykonania konkretnych zadań.
Art. 7
Komitet Miejski Bengazi odpowiada przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej.
Art. 8
Świętami miejskimi są:
a) 25 grudnia - Dzień nadania niniejszego statutu,
b) 23 marca - Nadanie praw miejskich w czasie Powstania Marcowego.
Art. 9
Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Re: Statut Miasta Bengazi - Maciej Kamiński - 25.12.2013

Coś za szybko skopiowany został ten statut...