Forum Republiki Bialeńskiej
Bialeńskie Biuro Kartograficzne - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Gospodarka (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-7.html)
+--- Dział: Spółki państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-305.html)
+---- Dział: Bialeńskie Biuro Graficzne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-167.html)
+---- Wątek: Bialeńskie Biuro Kartograficzne (/thread-1326.html)Bialeńskie Biuro Kartograficzne - Ronon Dex - 28.07.2014

Bialeńskie Biuro Kartograficzne

[attachment id=1 msg=12458]

Bialeńskie Biuro Kartograficzne jest państwowym przedsiębiorstwem, które zajmuje się produkcją map na potrzeby państwa, (rządu, Sił Zbrojnych) itp. oraz przedsiębiorstw państwowych i firm prywatnych oraz na indywidualne zamówienia.

Przedsiębiorstwem kieruje: Krzysztof Razorblade
Siedziba BBK: Wolnograd


Odp: Bialeńskie Biuro Kartograficzne - Ronon Dex - 06.10.2014

Po uzyskaniu akceptacji BIW firma rozszerza działalność o usługi graficzne - wykonywane jako uboczna działalność gospodarcza biura kartograficznego.


Odp: Bialeńskie Biuro Kartograficzne - Ronon Dex - 31.01.2015

DOTYCHCZASOWY ZARZĄDZAJĄCY UDAJE SIĘ NA BEZTERMINOWY URLOP.