Forum Republiki Bialeńskiej
Nominacja - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Pałac Prezydencki (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-552.html)
+---- Dział: Archiwum Pałacu Prezydenckiego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-558.html)
+---- Wątek: Nominacja (/thread-1562.html)Nominacja - Maciej Kamiński - 11.09.2014

Cytat:Wolnograd, 11.09.2014

Zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2013 roku, "O Bialeńskiej Izbie Wymiany" i poprawką numer jeden do wyżej wymienionej ustawy z dnia 9 maja 2014 roku powołuje się na Prezesa Bialeńskiej Izby Wymiany lorda Macieja Kamińskiego.

Premier Republiki Bialeńskiej
(-) lord lic. net Maciej Kamiński