Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o powołanie sędziego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Pałac Prezydencki (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-552.html)
+---- Dział: Archiwum Pałacu Prezydenckiego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-558.html)
+---- Wątek: Wniosek o powołanie sędziego (/thread-1751.html)Wniosek o powołanie sędziego - Kristian Arped - 31.10.2014

Cytat:
Wniosek o powołanie sędziego
W związku z ograniczoną aktywnością obecnego sędziego Republiki Bialeńskiej, składam wniosek na ręce Prezydenta o jego odwołanie i powołanie mej osoby na to zaszczytne stanowisko. Prośbę motywuję faktem, iż jestem dosyć neutralnym Bialeńczykiem niedającym się wciągać w spory wewnętrzne, co niewątpliwie jest atutem w wykonywaniu tejże funkcji.
(-) Kristian IversenOdp: Wniosek o powołanie sędziego - Jan Kaniewski - 31.10.2014

Jestem gotów odwołać nieaktywnego Guliano Montiniego z urzędu sędziego, jednocześnie powołując Pana jako tymczasowego sędziego do czasu gdy Rada Doradców wyrazi swoją opinię i wtedy Pan będzie mógł ewentualnie podjąć się już misji jako pełnoprawny sędzia.


Odp: Wniosek o powołanie sędziego - Kristian Arped - 31.10.2014

Tak więc, czekam na stosowny akt prawny.


Odp: Wniosek o powołanie sędziego - Ronon Dex - 31.10.2014

(31.10.2014, 20:34:09)Kristian Iversen link napisał(a): Tak więc, czekam na stosowny akt prawny.
Akt prawny przecież jest: Ustawa o sądownictwie (obowiązująca).

4. Prezydent ma prawo odwołać sędziego w następujących przypadkach:
a/ Zrzeczenia się funkcji sędziego.
b/ Drastycznego spadku aktywności lub długotrwałej nieobecności sędziego.
c/ Uzasadnionego i udokumentowanego zarzutu o brak bezstronności sędziego.

I wcale w tym przypadku nie trzeba powoływać na "tymczasowego" (o kwestiach tymczasowych mówi art. 5 ustawy). Po prostu z uwagi na art 4.b. Prezydent może odwołać sędziego i mianować kolejnego na kadencję.


Odp: Wniosek o powołanie sędziego - Kristian Arped - 31.10.2014

(31.10.2014, 21:27:07)Krzysztof Razorblade link napisał(a): Tak więc, czekam na stosowny akt prawny.
Rozporządzenie prezydenckie, które powołuje mnie na stanowisko sędziego. Smile


Odp: Wniosek o powołanie sędziego - Jan Kaniewski - 31.10.2014

Przychylam się do wniosku o odwołanie Montiniego z uwagi na drastyczny spadek aktywności uniemożliwiający właściwe działanie sądu. Jednocześnie nominuję Pana Kristiana Iversena na urząd sędziego.


Odp: Wniosek o powołanie sędziego - AndrzejSwarzewski - 31.10.2014

Vivat Prezydent!
Vivat nowy Sędzia! Smile


Odp: Wniosek o powołanie sędziego - Kristian Arped - 31.10.2014

Z dniem jutrzejszym rozpocznę porządki z zaległymi rozprawami. Dziękuję za kredyt zaufania!