Forum Republiki Bialeńskiej
Uchwała o dymisji i przekazaniu władzy - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Uchwały Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-541.html)
+---- Wątek: Uchwała o dymisji i przekazaniu władzy (/thread-2266.html)Uchwała o dymisji i przekazaniu władzy - Maciej Kamiński - 22.12.2014

Cytat:
[Obrazek: ya7Wecs.png]

UCHWAŁA O DYMISJI I PRZEKAZANIU WŁADZY

[align=center]7 grudnia 2013 r.

Artykuł 1.

Z chwilą ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych, Komitet Założycielski Republiki Bialeńskiej podaje się do dymisji.

Artykuł 2.

1. Z chwilą dymisji wszelka władza Komitetu Założycielskiego zostaje przekazana Parlamentowi Republiki Bialeńskiej.

2. Z chwilą dymisji Komitet Założycielski ulega rozwiązaniu.

Artykuł 3.

1. Upoważnia się Andrzeja Swarzewskiego do wybrania spośród grona posłów I Kadencji, osoby pełniącej tymczasową funkcję Marszałka Parlamentu.

2. Pełniący obowiązki Marszałka ma obowiązek natychmiastowego rozpoczęcia procedury wyboru Marszałka Parlamentu oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski