Forum Republiki Bialeńskiej
[Archiwalne] Dawna - ogólna struktura WL - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-27.html)
+---- Dział: Archiwum wojskowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-531.html)
+----- Dział: Archiwum Struktur Wojsk Lądowych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-534.html)
+----- Wątek: [Archiwalne] Dawna - ogólna struktura WL (/thread-235.html)[Archiwalne] Dawna - ogólna struktura WL - Ronon Dex - 12.01.2014

W związku z reorganizacją armii stwierdza się istnienie nw. związków taktycznych WL SZ RB i nadaje im następujące nazwy:

- 1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (1DZC)
- 2. Dywizja Zmechanizowana Lekka (2DZL)
- 3. Dywizja Piechoty (3DP)
- 4. Dywizja Piechoty (4DP)
- 5. Dywizja Piechoty (5DP)
- 6. Dywizja Pancerna (6DPanc)
- 1. Brygada Powietrzno-Desantowa (1BPD)
- 1. Brygada Piechoty Morskiej (1BPM)
- 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych (1BLWL)
- 1. Brygada Obrony Terytorialnej (1BOT)
- 2. Brygada Obrony Terytorialnej (2BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (3BOT)
- 1. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 2. Brygada Logistyczna (2 BLog)
- 1. Brygada Saperów (1BSap)
- 2. Brygada Saperów (2BSap)

Instytucje i jednostki nie będące związkami taktycznymi:

- Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL)
- Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL)

Opis jednostek:

1/ 1DZC i 2DZL - są jednostkami o nowoczesnej organizacji i wyposażone w nowoczesny sprzęt:
- 1DZC jest dywizją ciężką, opartą głownie o pojazdy gąsienicowe (czołgi, gąsienicowe bojowe wozy piechoty itd.),
- 2DZL jest dywizją lekką, opartą głownie o pojazdy kołowe (kołowe bojowe wozy piechoty, kołowy wozy wsparcie ogniowego itd.).

2/ 3DP, 4DP i 5DP - są jednostkami piechoty zmotoryzowanej, wyposażonymi sprzęt starszej generacji i z mniej nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W przyszłości przewidziane jest przekształcenie dywizji piechoty w dywizje zmechanizowane lekkie.

3/ 6DPanc - jest to dywizja pancerna wyposażona w czołgi starszej generacji, z elementami piechoty transportowanymi za pomocą gąsienicowych transporterów opancerzonych starszej generacji. W przyszłości przewidziane jest przekształcenie dywizji pancernej w dywizje zmechanizowaną ciężką.

4/ 1BPD - jest jednostką aeromobilną, dostosowaną do transportu lotniczego (samoloty i śmigłowce). Jednostka wyposażona w sprzęt nowoczesny.

5/ 1BPM - jest jednostką przeznaczoną do wykonywania desantów morskich, wyposażona w sprzęt nowoczesny.

6/ 1BLWL - jest jednostką wyposażoną w śmigłowce (różnych klas -wielozadaniowe, transportowe, szturmowe).

7/ 1BOT, 2BOT i 3BOT - są to jednostki o umiarkowanej wartości bojowej, wyposażone głównie w przestarzały sprzęt i transport samochodowy - ich zadaniem jest obrona lokalna (dyslokowane są w okolicach dużych miast) oraz ewentualny udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. W przyszłości przewidziane jest unowocześnienie tych jednostek za pomocą sprzętu wycofanego z dywizji piechoty i dywizji pancernej, po ich unowocześnieniu, przekształceniu i przezbrojeniu w nowoczesny sprzęt.

8/ 1BLog i 2 BLog - jednostki przeznaczone do logistycznego zabezpieczenia działań wojsk operacyjnych.
- 1BLog - odpowiada za zabezpieczenie 1DZC, 2DZL, 1BPD, 1BPM, (częściowo) 1BLWL i 1BSap,
- 2BLog - odpowiada za zabezpieczenie 3DP, 4DP, 5DP, 6BPanc oraz brygad,
- Z uwagi na sprzęt lotniczy 1BLWL częściowo jest zabezpieczana przez logistykę WLot.

9/ 1BSap i 2BSap - jednostki saperskie przeznaczone do współpracy z elementami wojsk lądowych.
- 1BSap - odpowiada za działania saperskie na rzecz 1DZC, 2DZL, 1BPD, 1BPM,
- 2BSap - odpowiada za działania saperskie na rzecz 3DP, 4DP, 5DP, 6BPanc.

10/ OSWL - odpowiedzialny jest za szkolenie kadr dla WL (poza personelem lotniczym 1BLWL, który jest szkolony w ramach ośrodka szkolnego lotnictwa).


Pozostałe jednostki i instytucje WL zostaną przedstawione w późniejszym terminie, podobnie jak szczegółowa organizacja i wyposażenie oraz dyslokacja związków taktycznych.


Re: [SZ RB/org] Ogólna strutura WL - AndrzejSwarzewski - 12.01.2014

Świetna robota. Czy podana zostanie liczebność jednostek?


Re: [SZ RB/org] Ogólna strutura WL - Ronon Dex - 12.01.2014

Cytat:Czy podana zostanie liczebność jednostek?
Oczywiście w toku dalszych prac zostanie opracowana ich szczegółowa struktura, z której będzie wynikała też liczebność w ludziach i sprzęcie. W związku z przyjęciem takiego, a nie innego wariantu i dużej 200-tysięcznej liczebności - odbywa się to na zasadzie "od ogółu do szczegółu" (w przypadku rozbudowy małej armii byłoby odwrotnie) czyli kolejno:
1. ustalenie ilości i rodzaju jednostek;
2. ustalenie i oznaczenie typów sprzętu przyjętych do uzbrojenia;
3. ustalenie ich etatów ogólnych (czyli główne składniki - pododdziały i rodzaj/typ sprzętu na ich wyposażeniu);
4. ustalenie etatów szczegółowych (dokładna liczebność sprzętu i ludzi w każdym miejscu);
5. wtedy nastąpił cała "buchalteria" czyli informacja o dokładnych stany osobowe i sprzętowe.

Jest to jednak praca, która potrwa - bo praktycznie zaczynamy od "organizacyjnego zera". Informacje będą więc napływały stopniowo - choć gdzieś na etapie 3 będą już przybliżone dane liczbowe. Dyslokacja jednostek (ich dowództw) będzie ustalana wraz kolejnym aktualizacjami mapy RB.


Re: [SZ RB/org] Ogólna strutura WL - AndrzejSwarzewski - 12.01.2014

Dziękuję bardzo za szczegółowe informacje, Panie Ministrze. Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji w BIW i zaproponować konkretną ilość pieniędzy dla wojska.