Forum Republiki Bialeńskiej
Organizacja Wojsk Lądowych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-27.html)
+---- Dział: Wojska Lądowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-271.html)
+----- Dział: Dowództwo Wojsk Lądowych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-273.html)
+----- Wątek: Organizacja Wojsk Lądowych (/thread-2527.html)Organizacja Wojsk Lądowych - Ronon Dex - 13.01.2015

Od dnia 10.01.2015 obowiązuje następująca struktura Wojsk Lądowych:

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Dowództwo

- Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL)
- 1 Pułk Dowodzenia (1 PD)

WOJSKA OPERACYJNE

1 Korpus Armijny

- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 1. Dywizja Zmechanizowana (1DZ)
- 2. Dywizja Zmechanizowana (2DZ)
- 3. Dywizja Zmechanizowana (3DZ)
- 1. Brygada Artylerii (1 BA)
- 1. Brygada Obrony Przeciwlotniczej (1 BOPL)
- 1. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 1. Brygada Saperów (1BSap)

2 Korpus Armijny

- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 4. Dywizja Zmechanizowana (5DZ)
- 5. Dywizja Zmechanizowana (6DZ)
- 6. Dywizja Zmechanizowana (7DZ)
- 2. Brygada Artylerii (2 BA)
- 2. Brygada Obrony Przeciwlotniczej (2 BOPL)
- 2. Brygada Logistyczna (2 BLog)
- 2. Brygada Saperów (2BSap)

3 Korpus Armijny

- miejsce stacjonowania (Anatolia)
- Dowództwo
- 7. Dywizja Zmechanizowana (7 DZ)
- 8. Dywizja Zmechanizowana (8 DZ)
- 9. Dywizja Zmechanizowana (9 DZ)
- 3. Brygada Artylerii (3 BA)
- 3. Brygada Obrony Przeciwlotniczej (3 BOPL)
- 3. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 3. Brygada Saperów (1BSap)

Instytucje i jednostki bezpośrednio podległe DWL

- 1. Brygada Rakietowa (1 BR)
- 2. Brygada Rakietowa (2 BR)
- 3. Brygada Rakietowa (3 BR)
- 4. Brygada Rakietowa (4 BR)
- Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL)
-- 2 Pułk Szkolny (2 PSzk)
- 1 Samodzielny Batalion Ekspedycyjny (NUPIA)

OBRONA TERYTORIALNA

Dowództwo Obrony Terytorialnej
- 10 Dywizja Zmechanizowana Obrony Terytorialnej
- 11 Dywizja Zmechanizowana Obrony Terytorialnej

Zgrupowanie OT "Bialenia" (OTB)
- 1. Brygada Obrony Terytorialnej (1BOT)
- 2. Brygada Obrony Terytorialnej (2BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (3BOT)
- 7. Brygada Artylerii Obrony Terytorialnej (7 BAOT)

Zgrupowanie OT "Anatolia" (OTA)
- 4. Brygada Obrony Terytorialnej (4BOT)
- 5. Brygada Obrony Terytorialnej (5BOT)
- 6. Brygada Obrony Terytorialnej (6BOT)
- 8. Brygada Artylerii Obrony Terytorialnej (8 BAOT)