Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie ws. utworzenia Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Ministrów (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-545.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie ws. utworzenia Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego (/thread-2982.html)Rozporządzenie ws. utworzenia Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego - Feliks Spirkin - 19.04.2015

Cytat:[Obrazek: vdUQ0qe.png]
2/2015
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
z dnia 19.04.2015 r.
ws. utworzenia Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego


Art. 1.
Powołuje się do życia Bialeńskie Towarzystwo Kolonialne.

Art. 2.
Powołuje się na stanowisko prezesa Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego Markusa Wettina.

Art. 3.
Bialeńskie Towarzystwo Kolonialne działa w granicach prawa Republiki Bialeńskiej, a jego funkcjonowanie określa statut.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


/-/ Markus Wettin
Minister Kultury i Sportu