Forum Republiki Bialeńskiej
Nadanie Obywatelstw - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Nadanie Obywatelstw (/thread-3067.html)Nadanie Obywatelstw - Konstanty Jerzy Michalski - 09.05.2015

Cytat:
[Obrazek: latest?cb=20150102170326]

NADANIE  OBYWATELSTWA BIALEŃSKIEGO


9 maja 2015 r.


Artykuł 1.

Na mocy ust. 6, art. 2 Umowy Akcesyjnej pomiędzy Najjaśniejszym Carstwem Brodryjskim a Republiką Bialeńską, nadaje się stałe obywatelstwo bialeńskie:

a) Aleksandrowi Łucence,

b) Arnowi I von Heimowi.

Artykuł 2.


Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

/-/ Lord Konstanty Jerzy Michalski