Forum Republiki Bialeńskiej
Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Wokanda spraw karnych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-112.html)
+---- Wątek: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. (/thread-3364.html)

Strony: 1 2


Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Aleksandra Dostojewska - 02.07.2015

Wysoki Sądzie!
Oskarżam Zdzisława Marlenę Pytkiewicza o to, iż w dniu 1 lipca znieważył on mnie w sposób wyjątkowo chamski. Miało to miejsce na kanale irc, a według punktu "d" artykułu drugiego "[Kodeks ten stosuje się do osoby, która popełniła czyn zabroniony:] d)  W kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi,". Nie ulega natomiast wątpliwości, iż obaj jesteśmy osobami fizycznymi. Przestępstwo to natomiast zostało opisane w ustępie piątym artykułu trzynastego KC-K ("5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności").

Wnoszę o najwyższy wymiar kary, w związku z tym, iż ataki takie mają miejsce nie pierwszy raz.
Dowód popełnienia przestępstwa załączam do Aktu oskarżenia.

[attachurl=2]


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 02.07.2015

Otwieram przewód sądowy i proszę o oskarżonego o zabranie głosu.
Zawczasu przypominam, że wszelkie wypowiedzi osób k'temu nie uprawnionych będą surowo karane.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Torkan Ingawaar - 03.07.2015

Towarzyszu von Haller!
Towarzyszko Dostojewska!
Chciałbym zwrócić towarzyszy uwagę na fakt, iż Ustawa o Nacjonalizacji IRC jeszcze w życie nie weszła. Kanał #bialenia, na którym dopuściłem się tejże strasznej, makabrycznej i ohydnej zbrodni nie jest częścią terytorium Republiki Bialeńskiej, więc bialeńskie prawo tam nie sięga.
Wobec powyższego proszę o umorzenie sprawy i o uniewinnienie mojej osoby.
Tak na marginesie, towarzyszko Dostojewska... Wiecie, ile osób ma logi, w których nazywaliście innych obywateli "ścierwami"?  Wink


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Aleksandra Dostojewska - 03.07.2015

Czynię swoim pełnomocnikiem Andrzeja Swarzewskiego.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - AndrzejSwarzewski - 03.07.2015

Wysoki Sądzie, pragnę odnieść się do niesłusznej opinii Oskarżonego.
Cytat:Chciałbym zwrócić towarzyszy uwagę na fakt, iż Ustawa o Nacjonalizacji IRC jeszcze w życie nie weszła. Kanał #bialenia, na którym dopuściłem się tejże strasznej, makabrycznej i ohydnej zbrodni nie jest częścią terytorium Republiki Bialeńskiej, więc bialeńskie prawo tam nie sięga.
Prawo mówi, że "[Kodeks ten stosuje się do osoby, która popełniła czyn zabroniony:] d)  W kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi". Oskarżony oraz moja Klientka bez wątpienia są osobami fizycznymi, dlatego Kodeks Cywilno-Karny należy zastosować do kontaktów pomiędzy nimi.

Z wyrazami estymy,
Mecenas Andrzej Swarzewski.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 03.07.2015

Towarzyszu Pytkiewicz,
raz jeszcze apeluję, by zwracał się Towarzysz poprawnie do Wysokiego Sądu, a zwłaszcza na sali rozpraw. Zgadzam się także z argumentacją przedstawioną przez mec. Swarzewskiego, ergo wniosek o umorzenie procesu uchylam.

Czy strony składają jakieś wnioski? Towarzyszu? Mecenasie?


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - AndrzejSwarzewski - 03.07.2015

Wysoki Sądzie!
Wnoszę o wezwanie Kristiana Iversena w charakterze świadka wciąż ponawiających się ataków ze strony Oskarżonego na moją Klientkę, które mają miejsce m.in. na IRC-u (ataki mające miejsce na forum wszyscy dobrze widzą).
Z wyrazami estymy,


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 03.07.2015

Przychylam się do wniosku, proszę o zabranie głosu przez świadka Iversena, zaś pan mecenasa proszę o zadanie pytań świadkowi.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Kristian Arped - 03.07.2015

Wysoki Sądzie,

poproszono mnie tutaj o zabranie głosu, uprzednio jednak nie zadawszy żadnych pytań. Zgłaszam więc, póki co, swoją obecność, oraz obiecuję bogatą pomoc w rozprawie:
[Obrazek: 2meYxlx.png]
[Obrazek: XU6rLm4.png]


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 03.07.2015

Dziękuję za stawienie się. Myślałem że pan mecenas uprzednio postawi pytania.  Wink


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - AndrzejSwarzewski - 03.07.2015

Wysoki Sądzie,
Szanowny Panie Świadku!

Czy Szanowny Pan potwierdza, iż był świadkiem licznych ataków ze strony Oskarżonego na moją Klientkę?


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Kristian Arped - 03.07.2015

Wysoki Sądzie,

Nie, nie potwierdzam. Klientka natomiast nie raz wszczynała spory na kanale #bialenia oraz atakowała oskarżonego, czym prawdopodobnie go sprowokowała.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - AndrzejSwarzewski - 03.07.2015

Wysoki Sądzie,
Szanowny Panie Świadku!

Mam wątpliwości co do prawdziwości tego stwierdzenia. W związku z tym składam wniosek formalny do Wysokiego Sądu o nakazanie upublicznienia przez Kristiana Iversena wszystkich logów IRC-a z ostatniego kwartału.

Z wyrazami estymy.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 03.07.2015

Przychylam się do wniosku pana mecenasa. Proszę o udostępnienie logów IRC-a z ostatniego kwartału.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - MvP - 03.07.2015

<haha> <haha> <haha> <haha> <haha>
Powodzenia w przegladniu. xDDDDDDDDDDDDD

Przepraszam Wysoki Sąd za przerwanie porządku rozprawy ale nie mogłam się (ponownei) opanować. :*


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - AndrzejSwarzewski - 03.07.2015

W procesie Urbana kiedyś zarządzono przetłumaczenia Der Sturmera z wielu lat. Big Grin


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Kristian Arped - 03.07.2015

(03.07.2015, 23:16:46)Adam von Haller link napisał(a): Przychylam się do wniosku pana mecenasa. Proszę o udostępnienie logów IRC-a z ostatniego kwartału.
Wysoki Sądzie,
chciałbym zaznaczyć, iż żadne prawo nie wymusza na mnie posłuchania takowej prośby. Secundo, gdyby nawet takowe było – brak mi technicznych możliwości. Wszak nie jestem w stanie udostępnić wszystkich logów z ostatniego kwartału usługi internetowej Internet Relay Chat.


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - AndrzejSwarzewski - 03.07.2015

Wysoki Sądzie,
Szanowny Panie Świadku!
Proszę w takim przypadku braku technicznych możliwości udostępnienia tych logów w inny sposób, o przepisanie wszystkiego (najlepiej odręcznie, czytelnym charakterem pisma) w dwóch kopiach, jedna dla Wysokiego Sądu, a druga dla mnie.
Z wyrazami estymy,


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 03.07.2015

(03.07.2015, 23:17:54)MvP link napisał(a): <haha> <haha> <haha> <haha> <haha>
Powodzenia w przegladniu. xDDDDDDDDDDDDD

Przepraszam Wysoki Sąd za przerwanie porządku rozprawy ale nie mogłam się (ponownei) opanować. :*

Cytat:6. Nie wolno na sali sądowej wypowiadać się osobom postronnym pod karą grzywny ustalanej przez sędziego.

Nakładam na panią bardzo dużą grzywnę "myślową". Proszę więcej nie przeszkadzać w rozprawie, a swoje uszczypliwe komentarze publikować na "Placu Zielonym".

(03.07.2015, 23:26:03)AndrzejSwarzewski link napisał(a): Wysoki Sądzie,
Szanowny Panie Świadku!
Proszę w takim przypadku braku technicznych możliwości udostępnienia tych logów w inny sposób, o przepisanie wszystkiego (najlepiej odręcznie, czytelnym charakterem pisma) w dwóch kopiach, jedna dla Wysokiego Sądu, a druga dla mnie.
Z wyrazami estymy,

Proszę o zachowanie powagi....

Panie Iversen!
Wobec tego mam pytanie: czy jest pan w stanie udostępnić logi z Bialeńskiego kanału IRC, którymi jak podejrzewam pan dysponuje.
[Obrazek: 2meYxlx.png]


Odp: Akt oskarżenia Zdzisława Marleny Pytkiewicza. - Kristian Arped - 03.07.2015

Wysoki Sądzie,

odpowiadając na prośbę oskarżyciela:
[Obrazek: wV4Cktb.png]
Niestety straciłem zdolność pisania czytelnego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem z kubiłajem w zeszłym miesiącu. Ponadto, pismo mam bardzo skompresowane, a logi są zapisane bez przechodzenia do nowej linii.

Nie wysoki sądzie, nie jestem w stanie udostępnić ich w całości. Mogę natomiast udostępnić, jeżeli Wysoki Sąd poprosi o konkretną datę.