Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych (/thread-3519.html)Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyborów parlamentarnych - Hewret von Thorn - 24.01.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. OGŁOSZENIA WYBORÓW PREZYDENCKICH
25 grudnia 2015 r.

Artykuł 1. [Ogłoszenie wyborów parlamentarnych]
1. Niniejsze rozporządzenie ogłasza wybory parlamentarne oraz ustala ich przebieg i terminy przeprowadzania wyborów parlamentarnych.
2. XVIII kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej przypada na okres 11 stycznia 2016 r. - 22 lutego 2016 r.

Artykuł 2. [Zgłaszanie kandydatur w wyborach parlamentarnych]
Zgodnie z artykułem 3, ust. 2 Ordynacji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2014 r. okres zgłaszania kandydatur oraz list wyborczych na posłów XVIII kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyznacza się na 3 stycznia 2016 r. - 7 stycznia 2016 r.

Artykuł 3. [Przebieg głosowania w wyborach parlamentarnych]
Zgodnie z artykułem 3, ust. 4 Ordynacji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2014 r. rozpoczęcie głosowania nad kandydaturami na posłów XVIII kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyznacza się na 8 stycznia 2016 r. o godzinie 22:00, zaś zakończenie głosowania wyznacza się na 10 stycznia 2016 r. o godzinie 22:00.

Artykuł 4. [Wejście w życie rozporządzenia]
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej XVII kadencji
/-/ Mircae Caransebes
[Obrazek: 33m27tv.jpg]