Forum Republiki Bialeńskiej
Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników wyborów parlamentarnych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Rozporządzenia Marszałka Parlamentu (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-547.html)
+---- Wątek: Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników wyborów parlamentarnych (/thread-3521.html)Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników wyborów parlamentarnych - Hewret von Thorn - 24.01.2016

[quote]
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. WYNIKÓW WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
10 stycznia 2016 r.

Artykuł 1

Niniejsze obwieszczenie przedstawia i potwierdza wyniki wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniach 8 stycznia 2016 r. - 10 stycznia 2016 r.

Artykuł 2

1. Frekwencja po zakończeniu wyborów wyniosła 83%, co znaczy, że głosowało 24 obywateli spośród 29 uprawnionych.
2. Frekwencja po zakończeniu wyborów wśród obywateli posiadających dodatkowy głos wyniosła 93%, co znaczy, że głosowało 13 obywateli spośród 14 uprawnionych do dodatkowego głosu.
3. Łącznie w wyborach parlamentarnych oddano 176 głosów, w tym 68 głosów dodatkowych.

Artykuł 3

1) Andrzej Swarzewski (KW Radykalnego Centrum) otrzymał łącznie 24 głosów, czyli 13,6% wszystkich głosów.
2) Maciej Kamiński (KW Bialeńskiej Partii Demokratycznej) otrzymał łącznie 25 głosów, czyli 14,2% wszystkich głosów.
3) Konstanty Jerzy Michalski (KW Bialeńskiej Partii Demokratycznej) otrzymał łącznie 22 głosy, czyli 12,5% wszystkich głosów.
4) Heinrich Hewret Wettin (KW Bialeńskiej Partii Demokratycznej) otrzymał łącznie 28 głosów, czyli 15,9% wszystkich głosów.
5) Mikołaj Patryk Dostojewski (KW Wspólnoty Rozwoju) otrzymał łącznie 23 głosy, czyli 13% wszystkich głosów.
6) Herman Kolineusz-Michalski (KW Radykalnego Centrum) otrzymał łącznie 14 głosów, czyli 8% wszystkich głosów.
7) Tomasz Bagrat (KW Radykalnego Centrum) otrzymał łącznie 16 głosów, czyli 9% wszystkich głosów.
8) Bajtuś (KW Wspólnoty Rozwoju) otrzymał łącznie 17 głosów, czyli 9,8% wszystkich głosów.
9) Na głos pusty oddano łącznie 7 głosów, czyli 4% wszystkich głosów.

Artykuł 4

Mandaty poselskie XVIII kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej otrzymują kolejno według otrzymanych głosów: Heinrich Hewret Wettin, Maciej Kamiński, Andrzej Swarzewski, Mikołaj Patryk Dostojewski, Konstanty Jerzy Michalski, Bajtuś, Tomasz Bagrat.

Artykuł 5

1. Na Marszałka-seniora wyznacza się Marszałka Parlamentu XVII kadencji, Heinricha Hewreta Wettina.
2. Z chwilą ogłoszenia tego obwieszczenia wyników wyborów parlamentarnych XVII kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej uważa się za zakończoną.
3. Z chwilą ogłoszenia tego obwieszczenia wyników wyborów parlamentarnych XVIII kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej uważa się za rozpoczętą.
4. Obwieszczenie wyników wyborów parlamentarnych jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu XVII kadencji
/-/ Heinrich Hewret Wettin