Forum Republiki Bialeńskiej
Rangi dyplomatyczne - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Resorty rządowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-559.html)
+---- Dział: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-561.html)
+----- Dział: Decyzje Ministerstwa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-567.html)
+----- Wątek: Rangi dyplomatyczne (/thread-3545.html)Rangi dyplomatyczne - Hewret von Thorn - 24.01.2016

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych

W najbliższym czasie MSZ wyda rozporządzenie w sprawie rang i stopni dyplomatycznych.
Zasadniczo, zgodnie z (realnym) prawem międzynarodowym, szefowie misji dyplomatycznych mogą mieć rangi:
Cytat:- ambasador nadzwyczajny i pełnomocny,
- poseł nadzwyczajny i pełnomocny,
- minister pełnomocny,
- chargé d’affaires en pied,
- chargé d'affaires ad interim
Wobec praktyki w mikronacjach, dla Bialenii wystarczą dwie: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny oraz p.o. ambasadora, czyli chargé d'affaires ad interim. Jesli zaistnieje szczególna potrzeba powołania placówki, na której czele stanie dyplomata niższej rangi, to można bedzie ustanowić i inne rangi. Natomiast w placówkach o mniejszej wadze urzędować mogą chargé d'affaires a.i.
Wprowadzone zostaną następujące stopnie dyplomatyczne:
Cytat:- ambasador (tytularny),
- radca-minister,
- radca,
- I sekretarz.
Zapewne nie będzie potrzeby powoływania osób z różnymi rangami w stałych misjach dyplomatycznych Bialenii, ale w planowanej Rezerwie Kadrowej MSZ będą nadawane stopnie dyplomatyczne. Także w razie wysyłania czasowych misji dyplomatycznych, w jej składzie może być np. radca-minister.