Forum Republiki Bialeńskiej
6. Pułk Rakiet Taktyczno-Operacyjnych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-27.html)
+---- Dział: Archiwum wojskowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-531.html)
+----- Dział: Archiwum Struktur Wojsk Lądowych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-534.html)
+------ Dział: Jednostki samodzielne i zabezpieczenia (do archiwizacji) (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-536.html)
+------ Wątek: 6. Pułk Rakiet Taktyczno-Operacyjnych (/thread-383.html)6. Pułk Rakiet Taktyczno-Operacyjnych - Ronon Dex - 03.03.2014

6. Pułk Rakiet Taktyczno-Operacyjnych

6 PROT jest oddziałem bezpośrednio podległym pod Dowództwo Wojsk Lądowych, a jego dowództwo mieści się w kompleksie DWL w Militarewie.

Struktura 6 PROT

Pułk obrony przeciwlotniczej składa się z dowództwa i 4 dywizjonów rakiet operacyjno-taktycznych

[attachment=1:hhnlgjtk]

Każdy dywizjon składa się z:
- plutonu dowodzenia i zaopatrzenia
- trzech baterii rakiet operacyjno-taktycznych
- baterii logistycznej


[attachment=2:hhnlgjtk]
Każda bateria dysponuje dwoma wyrzutniami rakiet operacyjno-taktycznych o zasięgu do 500km, które mogą przenosić zarówno głowice konwencjonalne, jak i specjalne. Na zdjęciu wyrzutnia w położeniu marszowym oraz jej załoga i (po prawej) wyrzutnia z pociskiem w położeniu startowym.


Re: 6. Pułk Rakiet Taktyczno-Operacyjnych - Ronon Dex - 06.03.2014

[attachment=1:2o5lzuz0]
Bateria ma pluton dowodzenia z ruchomym stanowiskiem naprowadzania, wozem łączności oraz ruchomym agregatem na samochodzie. Ponadto w składzie plutonu dowodzenia jest samochód terenowy i samochód ciężarowy z osprzętem oraz sekcja szefa baterii z 3 pojazdami (terenowy i dwa ciężarowe).

[attachment=3:2o5lzuz0]
Pluton techniczny baterii ma dwa pojazdy załadowcze z dodatkowymi rakietami i dystrybutory paliwa i utleniacza oraz agregat na przyczepie wraz z pojazdem holującym na który przewozi się osprzęt.

[attachment=2:2o5lzuz0]
Każda bateria ma własny pluton ochrony, z dwoma drużynami na samochodach ciężarowych, drużyną na 3 samochodach pancernych oraz dwoma sprzężonymi działkami plot na samochodach do bezpośredniej obrony przeciwlotniczej baterii