Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie p.o. Prezydenta ws. wyznaczenia tymczasowego oskarżyciela publ... - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie p.o. Prezydenta ws. wyznaczenia tymczasowego oskarżyciela publ... (/thread-4373.html)Rozporządzenie p.o. Prezydenta ws. wyznaczenia tymczasowego oskarżyciela publ... - Iwan Pietrow - 09.03.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

Rozporządzenie p.o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej
ws. wyznaczenia tymczasowego oskarżyciela publicznego

z dnia 9 marca 2016 r.

Na podstawie art. 10, ust. 3 Ustawy o sądownictwie z dnia 16 lutego 2016 r. niniejszym rozporządzeniem:

Artykuł 1.
Wyznaczam Akrypę Rabotowicz von Primisz na tymczasowego oskarżyciela publicznego w związku z zapowiedzianą nieobecnością Prezesa Policji Krajowej Macieja Kamińskiego.

Artykuł 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

p.o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej
/-/ Kim Myong Won