Forum Republiki Bialeńskiej
Wyrok Sądu Republiki Bialeńskiej z dnia 31 marca 2014 r. - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Orzeczenia sądowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-539.html)
+---- Wątek: Wyrok Sądu Republiki Bialeńskiej z dnia 31 marca 2014 r. (/thread-4381.html)Wyrok Sądu Republiki Bialeńskiej z dnia 31 marca 2014 r. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 09.03.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 31 marca 2014 roku
Sąd Republiki Bialeńskiej
w składzie: Kamil Maciejewski

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2014r.
sprawy przeciw: Janowi Sapieże
oskarżonemu przez: Macieja Kamińskiego
o ubliczne znieważenie konstytucyjnych organów
to jest czyn z u.13., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.13., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Skazuje się oskarżonego na 10 dni pozbawienia wolności.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]Gdybym skazał oskarżonego na wyższy wymiar kary, to ukarałbym go zbyt surowo, gdyż jest to jego pierwsze przestępstwo. Gdybym skazał go według art. 13 pkt 5 kodeksu Cywilno-Karnego, to wyrok byłby niesprawiedliwy, gdyż w wypowiedzi na podstawie której oskarża się Jana Sapiełę nie pada żadne imię, ani nazwisko, pada za to nazwa instytucji, i z tego powodu oskarżony został skazany za złamanie art. 12, pkt. 13 Kodeksu Cywilno-Karnego. Gdybym go uniewinnił, to byłaby to oczywista niesprawiedliwość- prawo zostało złamane i nie można uznać, iż nic się nie stało.[/justify]

/-/ Kamil Maciejewski
Sędzia