Forum Republiki Bialeńskiej
Wyrok Sądu Ludowego z dnia 30 sierpnia 2015 r. - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Orzeczenia sądowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-539.html)
+---- Wątek: Wyrok Sądu Ludowego z dnia 30 sierpnia 2015 r. (/thread-4405.html)Wyrok Sądu Ludowego z dnia 30 sierpnia 2015 r. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 09.03.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 30 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia br.
sprawy: Stanisława Klepki
oskarżonego przez: Wielkiego Kniazia Macieja Kamińskiego
o Publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej
to jest czyn z u.14, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.14, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Skazuje się oskarżonego na karę wygnania.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Podczas wydawania wyroków o zniesławienie, znieważenia Sąd zdaje sobie sprawę z "delikatnej granicy", jaka dzieli prawo do wyrażania własnej opinii od zniewagi. Konstytucja Republiki Bialeńskiej stwierdza, że "Obywatel bialeński ma prawo do wypowiadania się na dowolny temat", jednakże już Kodeks Cywilno-Karny zabrania znieważania poszczególnych osób/instytucji. Zgodnie z obowiązującym zwyczajem (precedensem) - w podobnych, jak ten przypadkach- Sąd stwierdzał niewinność oskarżonego, gdy ten, w swych wypowiedziach nie używał słów powszechnie (zgodnie z SJP) uznanych za obraźliwe, pogardliwe etc. W tym wypadku oskarżony przekroczył tę "granicę", nazywając monarchę hasselandzkiego "starym dziadem" czy nawet bardziej wulgarnie "starym chujem". Oba te wyrażenia z pewnością można zakwalifikować jako obraźliwe - "naruszające godność" (zgodnie z definicją "zniewagi"). Na surowość wyroku wpłynął także lekceważący, a nawet graniczący ze zniewagą, stosunek do organów Republiki Bialeńskiej oraz postawa oskarżonego, nie licująca z powagą Sądu. Wobec tego Sąd zadecydował o najwyższym możliwym wymiarze kary, przychylając się tym samym do prośby oskarżyciela publicznego.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy