Forum Republiki Bialeńskiej
Modernizacja i rozbudowa Wojsk Lądowych - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Organy i instytucje państwowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-9.html)
+--- Dział: Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-27.html)
+---- Dział: Wojska Lądowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-271.html)
+----- Dział: Dowództwo Wojsk Lądowych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-273.html)
+----- Wątek: Modernizacja i rozbudowa Wojsk Lądowych (/thread-4852.html)Modernizacja i rozbudowa Wojsk Lądowych - Iwan Pietrow - 04.04.2016

Dowództwo Wojsk Lądowych wyraża chęć modernizacji sprzętu pancernego. W związku z tym, że czołgi T-4C pomyślnie przeszły testy i zostały wprowadzone do produkcji, zwracam się z prośbą do Pana Marszałka o złożenie zamówienia na te maszyny w zakładach Razor Arms. Niestety w wyniku zmiany naczelnego dowództwa poprzednie plany modernizacji nie zostały wprowadzone w życie i w związku z tym wychodzę z nową inicjatywą unowocześnienia Wojsk Lądowych.

Moim zdaniem zmiany powinny przede wszystkim objąć dywizje zmechanizowane typu ciężkiego, tj. 1.DZ, 6.DZ i 7.DZ. Mamy tam najwięcej czołgów i w razie modernizacji część z nich mogłaby zostać przeniesiona do wojsk OT. Będzie się to wiązać z nieznacznym powiększeniem dywizji OT. Pozostałe dywizje wojsk operacyjnych mogłyby zostać zmodernizowane po przeprowadzeniu zmian we wspomnianych wyżej dywizjach ciężkich. Dzięki temu starszy sprzęt, charakteryzujący się gorszymi właściwościami bojowymi, zostanie trwale wycofany i przejdzie do historii.

Z poważaniem,
/-/ Generał Dywizji Kim Myong Won


Odp: Modernizacja i rozbudowa Wojsk Lądowych - Ronon Dex - 05.04.2016

Propozycja zostanie rozważona... przy czym w najbliższym czasie zostaną przedstawione jeszcze inne propozycje modernizacyjne dla SZ RB i wtedy na szczeblu Dowództwa SZ RB (D-ca, Z-ca oraz D-cy rodzajów SZ) odbędzie się dyskusja dotycząca kolejności wprowadzania zmian.