Forum Republiki Bialeńskiej
Ogłoszenie o akcji kolonizacyjnej - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Peryferia (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-8.html)
+--- Dział: Archiwum (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-331.html)
+---- Dział: Państwa stowarzyszone (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-224.html)
+----- Dział: Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-198.html)
+------ Dział: Archiwum Brodryjskie (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-333.html)
+------ Wątek: Ogłoszenie o akcji kolonizacyjnej (/thread-4928.html)Ogłoszenie o akcji kolonizacyjnej - Iwan Pietrow - 11.04.2016

Cytat:
Ogłoszenie o akcji kolonizacyjnej
wydane dnia 11 kwietnia Anno Domini 2016

Zacni mieszkańcy mikroświata!

[size=18pt]M
y, Iwan Pietrow-Dostojewski, z łaski miłościwie Nam panującego Cara Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego Car Rosyji, mamy zaszczyt wszystkim wobec i każdemu z osobna ogłosić o zbliżającej się akcji kolonizacyjnej! Chętnym osobom nadamy ziemie, a także przyznamy tytuł szlachcica rosyjskiego, który w Radzie Rządzącej Carstwa Rosyji zasiąść umożliwi. Tym sposobem tchniemy płomień życia w puste obszary natury rosyjskiej i stworzymy podstawy władz samorządowych na podległych Nam terenach.
[/size]

Car Rosyji
/-/ Iwan Pietrow-Dostojewski

***

Uprzejmie proszę, aby chętni kolonizatorzy zgłaszali się w odpowiedziach do tego wątku.