Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta ws. odwołania Wiceprezydenta - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta ws. odwołania Wiceprezydenta (/thread-5257.html)Rozporządzenie Prezydenta ws. odwołania Wiceprezydenta - Alberto Carlos de Médici y Zep - 08.05.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ODWOŁANIA WICEPREZYDENTA

z dnia 8 maja 2016 r.

Na podstawie art. 20, ust. 9 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

Odwołuje się Severino Castiglioniego ze stanowiska Wiceprezydenta. 

Artykuł 2
1. Traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. powołania Wiceprezydenta z 18 kwietnia 2016 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep