Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania folwarków - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania folwarków (/thread-5264.html)Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania folwarków - Alberto Carlos de Médici y Zep - 09.05.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA FOLWARKÓW

z dnia 9 maja 2016 r.

Na podstawie art. 9 ust.3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1.

Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, nadaje się:
1) Lordowi Eddardowi Noqterowi 2 folwarki,
2) Danielowi Ragnarowi Cesare Ezio da Firenza 2 folwarki.

Artykuł 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep