Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Peryferia (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-8.html)
+--- Dział: Archiwum (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-331.html)
+---- Dział: Państwa stowarzyszone (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-224.html)
+----- Dział: Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-198.html)
+------ Dział: Archiwum Brodryjskie (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-333.html)
+------ Wątek: Wniosek (/thread-5535.html)Wniosek - AndrzejSwarzewski - 13.06.2016

Wasza Carska Mość!
Zgodnie z Dekretem Carskim ws. nadania tytułu i ziemii z dnia 22 maja Anno Domini 2015, jestem posiadaczem ziemi:  Żmudzkiej, Inflackiej, Nowogrodzkiej, Broskiewskiej i Sankt Aleksandrowskiej (w chwili nadania: Sankt Michajłowskiej). Posiadam też tytuł księcia. Chciałbym zaktywizować te tereny, do czego pierwszym ważnym krokiem byłoby utworzenie samorządnej jednostki w skład w której wchodziłyby wszystkie moje ziemie. Proponuję utworzenie Carstwa Broskiewskiego (oczywiście kwestię nazwy można doustalić), o statusie podobnym do Carstwo Rosyji. Uważam, że nadanie mi tytułu carskiego nie jest bezzasadne, gdyż jestem małżonkiem Carycy Aleksandry Izabelli, a ponadto legitymistycznym pretendentem do tronu Bialenii.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby,
Andrzej Swarzewski, Car-małżonek-senior Brodrii, Król Bialenii, wielki kniaź Venomanii, książę żmudzki, inflancki, nowogrodzki, broskiewski i sanktaleksandrowski.


Odp: Wniosek - Iwan Pietrow - 13.06.2016

Wasza Książęca Mość!

Jesteśmy skłonni rozpatrzyć pozytywnie wniosek Waszej Książęcej Mości. Mamy jednak kilka uwag.

Во-первых - utworzenie zupełnie nowej samorządnej jednostki, będzie przy obecnym prawie wymagać modyfikacji Aktu Dumy Bojarów dot. podziału administracyjnego. Oznacza to, iż sprawą WKM będzie musiała zająć się Duma.

Во-вторых - dziwnym trafem ziemia Inflancka wchodzi w skład Rusi Batawskiej. Będziemy musieli przeto podjąć decyzję w sprawie przyszłości tegoż regionu.

В-третьих - Naszym zdaniem tworzenie kolejnego już z kolei Carstwa na czele z Carem jest złym pomysłem. Toż to będzie sytuacja komiczna, kiedy obok Cara będzie stało dwóch innych Carów mu podległych. Proponujemy zatem, aby miast Carstwa Wielkie Księstwo powstało.

В-четвертых - uważamy, iż warto zaczekać na przyjęcie Zwodu Praw Kardynalnych. Wtedy to swobodę w działaniu będziemy mieć większą, dzięki czemu wszystko ustalimy dokładniej.


Odp: Wniosek - Thomas von Lisendorff - 18.06.2016

Proponuję utworzenie Wielkiego Księstwa Broskiewskiego lub Nowogrodzkiego z ziem wymienionych przez Księcia Andrzeja Swarzewskiego . Ziemie Inflanckie także powinny wejśc w skład Wielkiego Księstwa . Z tego co się orientuje ziemie te wszystkie w dziedziczne panowanie nadał księciu Swarzewskiemu , Car Mikołaj .