Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta ws. potwierdzenia obywatelstwa - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta ws. potwierdzenia obywatelstwa (/thread-5549.html)Rozporządzenie Prezydenta ws. potwierdzenia obywatelstwa - Alberto Carlos de Médici y Zep - 14.06.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. POTWIERDZENIA POSIADANIA STAŁEGO OBYWATELSTWA

z dnia 14 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 7 lit. a) układu stowarzyszeniowego z Królestwem Hasselandu i Carstwem Brodryjskim oraz art.4 ust. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1.

Potwierdza się posiadanie stałego obywatelstwa bialeńskiego przez Irminę de Vellior y Thorn.

Artykuł 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
.