Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta ws. odwołania ministra - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta ws. odwołania ministra (/thread-5555.html)Rozporządzenie Prezydenta ws. odwołania ministra - Alberto Carlos de Médici y Zep - 14.06.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ODWOŁANIA MINISTRA

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 oraz ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

1. Odwołuje się Andrzeja Swarzewskiego z funkcji Ministra Spraw Zagranicznych.
2. Do czasu powołania Ministra Spraw Zagranicznych, obowiązek kierowania Ministerstwem Spraw Zagranicznych powierza się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2

Uchyla się art. 2 ust. 1 rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. powołania ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Artykuł 3

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep