Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o wykładnię prawa - 19.07.2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Archiwum Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-117.html)
+---- Wątek: Wniosek o wykładnię prawa - 19.07.2016 (/thread-5748.html)Wniosek o wykładnię prawa - 19.07.2016 - Hewret von Thorn - 19.07.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 19.07.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: Układ Stowarzyszeniowy z Hasselandem i Brodrią
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php?topic=3597.0Treść wniosku: Czy w państwach stowarzyszeniowych obowiązują wyroki Sądu Ludowego oraz działania Policji Krajowej na podstawie kodeksu wykroczeń, oraz czy osoba będąca na wygnaniu, bądź posiadająca karę śmierci może bez konsekwencji działać w państwach stowarzyszeniowych, ale będąca pozbawiona dostępu do działów Republiki Bialeńskiej?

Podpisano,
(-) Hewret FaradobusOdp: Wniosek o wykładnię prawa - 19.07.2016 - Severino Castiglioni - 19.07.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 19 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy w państwach stowarzyszeniowych obowiązują wyroki Sądu Ludowego oraz działania Policji Krajowej na podstawie kodeksu wykroczeń, oraz czy osoba będąca na wygnaniu, bądź posiadająca karę śmierci może bez konsekwencji działać w państwach stowarzyszeniowych, ale będąca pozbawiona dostępu do działów Republiki Bialeńskiej?
złożonego przez: Hewreta Faradobusa
na podstawie: Układu stowarzyszeniowego

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/5/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy