Forum Republiki Bialeńskiej
Odp: Liga Nowej Bialenii - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Peryferia (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-8.html)
+--- Dział: Kosz (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-544.html)
+--- Wątek: Odp: Liga Nowej Bialenii (/thread-5863.html)Odp: Liga Nowej Bialenii - Ronon Dex - 04.08.2016

A co to jest ta cała Liga Nowej Bialenii?

Bo wiem czym to nie jest... Nie jest zrzeszeniem w rozumieniu ustawy o zrzeszeniach czyli nie jest:

- partią polityczną, która posiada określony program polityczny i realizuje cele statutowe w kampaniach wyborczych,
- stowarzyszeniem lub towarzystwem, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach,
- związkiem zawodowym, którego celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych,
- związkiem wyznaniowym, który jest wspólnotą osób wyznających daną religię,
- inną organizacją niepaństwową zrzeszającą ludzi, która określa swoje cele i zadania w statucie.

Aby być tym co powyżej to musiałaby zostać zarejestrowana przez Prezydenta RB lub organ przez niego uprawniony, a nic takiego nie zauważyłem - pewnie dlatego, że wniosek o rejestrację nie spełnia warunków opisanych ustawą.

To więc czym jest ta "Liga Nowej Bialenii"? To nazwa jakiegoś przydrożnego baru? Jeśli tak to chyba nie w tym miejscu.