Forum Republiki Bialeńskiej
K/4/2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Wokanda spraw karnych (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-112.html)
+---- Wątek: K/4/2016 (/thread-5913.html)K/4/2016 - Severino Castiglioni - 07.08.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O NADZWYCZAJNE WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Wolnograd, 07.08.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Treść wniosku: Korzystając z przysługujących mi praw wynikających z artykułu 59 Kodeksu Karnego z dnia 25 lipca 2016 r., wnioskuję do Sądu Ludowego o nadzwyczajne wznowienie postępowania karnego wobec Aleksandry Izabeli Dostojewskiej-Swarzewskiej, wobec której zastosowano karę śmierci w myśl nieobowiązujących już przepisów Kodeksu Wykroczeń.

Podpisano,
Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret FaradobusCytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 7 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia br.
wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania: z przysługujących mi praw wynikających z artykułu 59 Kodeksu Karnego z dnia 25 lipca 2016 r., wnioskuję do Sądu Ludowego o nadzwyczajne wznowienie postępowania karnego wobec Aleksandry Izabeli Dostojewskiej-Swarzewskiej, wobec której zastosowano karę śmierci w myśl nieobowiązujących już przepisów Kodeksu Wykroczeń.

złożonego przez: Hewreta Faradobusa
na podstawie: art. 59 k.k.

postanawia:

Art. 1.
Nadzwyczajne wznowić postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/4/2016

Art. 2.
Zobowiązać oskarżyciela publicznego do złożenia aktu oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi w terminie 48 godzin.

Art. 3.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia LudowyOdp: K/4/2016 - Maciej Kamiński - 07.08.2016

Zapoznałem się.


Akt oskarżenia - Aleksandra Dostojewska-Swarzewska, 9 sierpnia 2016 - Maciej Kamiński - 09.08.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
{miejsce}, 9 sierpnia 2016

Dane oskarżyciela publicznego: Maciej Kamiński

Dane oskarżonego: Aleksandra Dostojewska-Swarzewska

Przedmiot aktu oskarżenia: Niewykonanie obowiązków wskazanych w art. 7. ustawy o Policji Krajowej (art. 39 Kodeksu Karnego).

Uzasadnienie: Niezachowywanie wskazanych w ustawie zasad, mimo zwrócenia uwagi podczas tego (jak również w przeszłości).

Materiał dowodowy: http://i.imgur.com/59On2fa.png
http://i.imgur.com/vV493YM.png


Podpisano,
Funkcjonariusz Policji Krajowej
(-) Maciej KamińskiOdp: K/4/2016 - Severino Castiglioni - 10.08.2016

Czy Policja zwróciła oskarżonej uwagę na jej błędy?


Odp: K/4/2016 - Maciej Kamiński - 10.08.2016

(10.08.2016, 10:41:06)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Czy Policja zwróciła oskarżonej uwagę na jej błędy?
Ano zwróciła. Jeden raz, jak KP przykazał. Czy Sąd o Odpowiednim Wzroście życzy sobie linku?


Odp: K/4/2016 - Severino Castiglioni - 10.08.2016

Poproszę. Dodatkowo informuję oskarżoną, że ma 48 godzin na odpowiedź na akt oskarżenia. W przypadku braku odpowiedzi, Sąd będzie wyrokował zaocznie, gdyż czyn oskarżonej wypełnia znamiona wykroczenia zagrożonego wyłącznie karą nagany.


Odp: K/4/2016 - Maciej Kamiński - 11.08.2016

http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php?topic=4808.msg42278#msg42278


Odp: K/4/2016 - Severino Castiglioni - 12.08.2016

Nadal nie widzę.


Odp: K/4/2016 - Maciej Kamiński - 12.08.2016

Druga linijka - prawdopodobnie nie jest oczywiste, bo oryginalny post z błędem został oddzielony od reszty wątku.


Odp: K/4/2016 - Severino Castiglioni - 14.08.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 14 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2016 r., 9 sierpnia 2016 r., 10 sierpnia 2016 r., 11 sierpnia 2016 r., 12 sierpnia 2016 r., 14 sierpnia 2016 r.
sprawy K/4/2016 z wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania wobec: Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej
skazanej na podstawie Kodeksu Wykroczeń na karę śmierci, będącego oskarżonym o to, że Nie wykonała obowiązków wskazanych w art. 7. ustawy o Policji Krajowej., tj. o czyn z art. 56 ust. 2 k.k.

uznaje Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską niewinną zarzucanego jej czynu.


UZASADNIENIE

[justify]W akcie oskarżenia Oskarżyciel Publiczny wskazał jako kwalifikację prawną czynu oskarżonej art. 39 k.k., jednak należy zwrócić uwagę, iż w tym przypadku zachodzi pomijalny zbieg przepisów art. 39 k.k. z art. 56 ust. 2 k.k., który rozstrzyga na korzyść art. 56 ust. 2 k.k. zasada konsumpcji. Dlatego Sąd zmienił kwalifikację prawną czynu na wykroczenie niestosowania się do kultury słowa pisanego pomimo upomnień Policji Krajowej.

Sąd musiał oprzeć się na bardzo skąpym materiale dowodowym zgromadzonym przez Oskarżyciela Publicznego. Oskarżona rzeczywiście nie zastosowała się do kultury słowa pisanego, jednak zdaniem Sądu Policja Krajowa w sposób niewystarczająco jasny ją o tym poinformowała. Sąd w materiale dowodowym nie może odnaleźć fragmentu, w którym wyraźnie napisane jest ostrzeżenie ze strony Policji. W związku z tym zachowanie oskarżonej nie wypełnia znamion wykroczenia z art. 56 ust. 2 k.k.

Dodatkowo należy uznać, iż czyn oskarżonej cechuje znikoma społeczna szkodliwość - jej błędy nie są na tyle rażące, by potraktować je jako karygodne.

Jednocześnie Sąd informuje o możliwości apelacji od wyroku, zgodnie z przepisami ustawy o sądownictwie.
[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia LudowyOdp: K/4/2016 - Maciej Kamiński - 14.08.2016

Oskarżyciel nie będzie składał odwołania.