Forum Republiki Bialeńskiej
Delegacje WRP do Omeru [WYDZIELONO ZE STAROBIALENII] - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Administracja samorządowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-5.html)
+--- Dział: Rzesza Bialeńska (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-551.html)
+--- Wątek: Delegacje WRP do Omeru [WYDZIELONO ZE STAROBIALENII] (/thread-599.html)Delegacje WRP do Omeru [WYDZIELONO ZE STAROBIALENII] - AndrzejSwarzewski - 30.03.2014

Socjalistyczne władze Wschodniego Regionu Przemysłowego wyraziły zgodę na wysłanie delegacji zakładowych do Omeru, gdzie klasa robotnicza walczy o poszanowanie jej praw i powrót do Ajszaburgii.

O godzinie 14:00 do specjalnie podstawionych pociągów do Omeru wsiadło około 2000 osób ze wszystkich większych zakładów pracy we Wschodnim Regionie Przemysłowym. Władze Regionu reprezentuje Ludowy Komisarz ds. Kontaktów Zagranicznych.

Cały Wschodni Region Przemysłowy popiera dążenia Ludu Robotniczego Omeru. Władze pozostają jednak ostrożne w kwestii wysuwania żądań terytorialnych w stosunku do Regionu Nadoceanicznego.