Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania obywatelstwa tymczasowego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania obywatelstwa tymczasowego (/thread-6001.html)Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania obywatelstwa tymczasowego - Hewret von Thorn - 13.08.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA OBYWATELSTWA TYMCZASOWEGO

z dnia 13 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami

Artykuł 1.

W związku ze spełnieniem wymogów określonych przez ustawę oraz na podstawie złożonego wniosku w Kancelarii Prezydenta, nadaje się obywatelstwo tymczasowe Karolowi II Wawrzyńcowy z Najzacniejszych Rodów Medyceuszów i Zepów.

Artykuł 2.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus