Forum Republiki Bialeńskiej
Rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Ministra Informacji - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Ministra Informacji (/thread-6051.html)Rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Ministra Informacji - Hewret von Thorn - 15.08.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. POWOŁANIA MINISTRA INFORMACJI

z dnia 15 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 oraz ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

Powołuje się Guliano Montiniego na funkcję Ministra Informacji.

Artykuł 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus