Forum Republiki Bialeńskiej
Propozycja HKSW - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Peryferia (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-8.html)
+--- Dział: Archiwum (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-331.html)
+---- Dział: Archiwum instytucji i partii (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-472.html)
+----- Dział: Uniwersytet Bialeński (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-130.html)
+------ Dział: Rektorat (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-132.html)
+------ Wątek: Propozycja HKSW (/thread-6193.html)Propozycja HKSW - Piotr Pawel I - 25.08.2016

Szanowny Panie Rektorze,

Dziękuję za powołanie mnie na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych. Proponuję zarazem podpisanie nastepującego porozumienia:

Cytat:Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
i Rektor Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej postanawiają:

1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego Powołuje Instytut Dziennikarstwa i Dyplomacji Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych.
2.  Instytut Dziennikarstwa i Dyplomacji Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu Bialeńskiego jest zarazem filią Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej w Republice Bialeńskiej.
2. Studia dziennikarskie i w zakresie dyplomacji odbywają się w Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej.

W ten sposób połączymy obie uczelnie. HKSW nie będzie prowadzić innych kierunków studiów poza przewidzianymi w umowie.


Odp: Propozycja HKSW - AndrzejSwarzewski - 25.08.2016

Wasza Magnificencjo,
Oczywiście jestem zainteresowany współpracą, jednakże Statut UB nie przewiduje powoływania Instytutów.
Jednakże, Statut mówi, że "Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale", więc Wasza Magnificencja jak najbardziej może go stworzyć. Smile
Z kolei co do pozostałych kwestii: pełna zgoda i poparcie! Smile
Witam pana profesora na pokładzie! Smile


Odp: Propozycja HKSW - Piotr Pawel I - 25.08.2016

No to proponuję skromniej:

Cytat:Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
i Rektor Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej postanawiają:

1. W ramach Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu Bialeńskiego funkcjonuje filia Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej w Republice Bialeńskiej.
2. W filii Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej  odbywają się studia dziennikarskie i w zakresie dyplomacji.

To da mi pole do manewru, bo sam z soboą jako dziekan WNSiP i rektor HKSW umowy zamierać nie będę  Wink


Odp: Propozycja HKSW - AndrzejSwarzewski - 25.08.2016

(-) prof. dr hab. Andrzej Swarzewski, Rektor UB.


Odp: Propozycja HKSW - Piotr Pawel I - 25.08.2016

(-) doc. dr net. Piotr Paweł I, Rektor HKSW