Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o wykładnię prawa - 31.08.16 r. - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Archiwum Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-117.html)
+---- Wątek: Wniosek o wykładnię prawa - 31.08.16 r. (/thread-6266.html)Wniosek o wykładnię prawa - 31.08.16 r. - Severino Castiglioni - 31.08.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 31.08.2016

Dane wnioskodawcy: Severino Castiglioni-Faradobus

Przedmiot wniosku: Ustawa o sądownictwie oraz Konstytucja Republiki Bialeńskiej

Treść wniosku: Jak należy interpretować przepis art. 5 ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie ze zm., patrząc na normę konstytucją wynikającą z art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 24 stycznia 2016 r. ze zm. Wiedza ta jest mi potrzebna do dysertacji v-habilitacyjnej, którą właśnie piszę na temat bialeńskiego sądownictwa.

Podpisano,
(-) ks. mjr dr net. prof. UB Severino Castiglioni-FaradobusOdp: Wniosek o wykładnię prawa - 31.08.16 r. - Alberto Carlos de Médici y Zep - 31.08.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 31 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Jak należy interpretować przepis art. 5 ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie ze zm., patrząc na normę konstytucją wynikającą z art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 24 stycznia 2016 r. ze zm.
złożonego przez: Severino Castiglioni-Faradobusa

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/9/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia LudowyOdp: Wniosek o wykładnię prawa - 31.08.16 r. - Tadeusz Krasnodębski - 02.09.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

Opinia Rady Przysięgłych
w sprawie o sygnaturze W/9/2016

Treść wniosku: Jak należy interpretować przepis art. 5 ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie ze zm., patrząc na normę konstytucją wynikającą z art. 18 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 24 stycznia 2016 r. ze zm. Wiedza ta jest mi potrzebna do dysertacji v-habilitacyjnej, którą właśnie piszę na temat bialeńskiego sądownictwa.

Ustawa o sądownictwie w art. 5. ust. 1. reguluje, że Sędziego Ludowego mianuje Prezydent na dożywotnią kadencję. Konstytucja Republiki Bialeńskiej stanowi natomiast w art. 18. ust. 1., że Sędzia Ludowy mianowany jest na kadencję wynoszącą 2 miesiące. Nasuwa się więc wniosek, że przytoczony przepis ustawy o sądownictwie stoi w wyraźnej sprzeczności z art. 18. ust. 1. ustawy zasadniczej.
Ustawa o sądownictwie została jednak podpisana przez Prezydenta, co świadczy o jej ważności. Sąd Ludowy nigdy nie orzekł o niezgodności rzeczonej ustawy z Konstytucją, wobec czego przepis ten jest przepisem obowiązującym, pomimo swej sprzeczności z ustawą zasadniczą.
Należy również zwrócić uwagę na hierarchię aktów prawnych opisaną w art. 4. Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Reguluje on, że Konstytucja stanowi akt prawny wyższego rzędu niż ustawy. Nie jest to jednak podstawa prawna do uznania bez wyroku Sądu Ludowego art. 5. ust. 1. ustawy o sądownictwie za nieobowiązujący.

(-) Teddy Upperwood
(-) Karol Wawrzyniec