Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o wykładnię prawa - 05.09.2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Sądownictwo Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-98.html)
+---- Dział: Archiwum Sądu Ludowego (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-117.html)
+---- Wątek: Wniosek o wykładnię prawa - 05.09.2016 (/thread-6292.html)Wniosek o wykładnię prawa - 05.09.2016 - Eddard Noqtern - 05.09.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 05.09.2016

Dane wnioskodawcy: Eddard Noqtern

Przedmiot wniosku: Konstytucja RB,
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index.php/topic,3681.0.html
a czynne prawo wyborcze.


Treść wniosku: Zważając na ust. 5, art 15. Konstytucji: "Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.", czy legalnym działaniem było odebranie praw do głosowania w referendum przeprowadzonym 1-4 września obywatelowi Fiodorowi Swirydiukowi, ze względu na wyrok Sądu Ludowego w jego sprawie?

Podpisano,
(-) Eddard NoqternOdp: Wniosek o wykładnię prawa - 05.09.2016 - Alberto Carlos de Médici y Zep - 05.09.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 5 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 5 września br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Zważając na ust. 5, art 15. Konstytucji: "Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.", czy legalnym działaniem było odebranie praw do głosowania w referendum przeprowadzonym 1-4 września obywatelowi Fiodorowi Swirydiukowi, ze względu na wyrok Sądu Ludowego w jego sprawie?

złożonego przez: Eddard Noqtern

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/10/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy