Forum Republiki Bialeńskiej
Postanowienie Prezydenta ws. przywrócenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Postanowienia administracyjne (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-548.html)
+---- Wątek: Postanowienie Prezydenta ws. przywrócenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej (/thread-6415.html)Postanowienie Prezydenta ws. przywrócenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej - Hewret von Thorn - 20.09.2016

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
ws. przywrócenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej

z dnia 20 września 2016 r.

Na podstawie przepisów rozdziału IV Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Artykuł 1.

Na podstawie złożonego wniosku przywraca się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej Kristianowi Arpedowi.

Artykuł 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus